View Post

Save the date 15 december 2017

De VBG-Algemene ledenvergadering (ALV) staat gepland voor vrijdag 15 december 2017 in Bleiswijk. We zijn te gast tussen 9.30 en 14.00 uur in het nieuwe schoolgebouw van Melanchthon Business School, Wilgenlei 2b. Thema van deze ALV is ‘Food’. Naast de statutaire verenigingsonderdelen staan actuele thema’s centraal; de beroepsgerichte programma’s en ontwikkeling keuzevakken, verslag VBG-studiereis 2017 Noorwegen met het thema Persoonsvorming …

View Post

Jose Krooshof-Schouw neemt afscheid van CC Schaersvoorde

Na zo’n 42,5 jaar neemt Jose Krooshof-Schouw afscheid van VBG-school CC Schaersvoorde in Aalten. Op 5 oktober 2017 is haar afscheidsreceptie en luiden collega’s en genodigden haar feestelijk uit.  Via dit bericht willen we haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet voor het Groene vmbo onderwijs! Zij maakte het verschil. Met een klein presentje, haar aangeboden in Aalten, wenst de …

View Post

Onderzoek naar kwalitatief goed lesgeven

Onderzoek naar kwalitatief goed lesgeven vmbo gestart Doe mee! Dit kan tot vrijdag 6 oktober, 17.00. Onderzoek naar kwalitatief goed lesgeven vmbo gestart Ongeveer de helft van de Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar het vmbo. Onder het vmbo vallen vier verschillende leerwegen. Wat moeten docenten kennen en kunnen om aan deze verschillende leerwegen kwalitatief goed les te …