Algemene ledenvergadering (ALV) op 27 november 2020

De ALV van de VBG staat gepland op vrijdagmorgen 27 november 2020. Ondanks de
maatregelen die nog dagelijks op ons afkomen in verband met het COVID-virus is het
bestuur voornemens deze ALV doorgang te laten vinden. Over de vorm waarin is het
bestuur nog in overleg. Vooralsnog wordt gedacht aan een ruime locatie met een klein
aantal deelnemers (volgens RIVM-richtlijnen) te combineren met een livestream
verbinding voor alle leden die online willen deelnemen.
Het conceptprogramma op hoofdlijnen:
09.00 uur Inloop, ontvangst op de locatie/online
09.30 uur Opening: welkomstwoord door voorzitter VBG
09.40 uur

VBG-2020 verenigingszaken (jaarrede, jaarstukken, wisselingen bestuur, belronde,  studiereis 2021)

10.40 uur Pauze
11.00 uur

Toelichting bij: oprichting vmbo Platform Groen door Groen Connect en

VBG, examenbank Groene Norm, GroenPact: De Groene werelden en

daarnaast een blik op vmbo Groen 2021.

11. 30 uur

Praktisch onderdeel:

Beelden schetsen voor en input ophalen bij de leden m.b.t. oprichting

Platform Groen. De regionale indeling, de aansturing, de organisatie van

het platform en rol van/voor VBG-leden hierbij.

12.45 uur Slotwoorden en groepsfoto (fysieke én online deelnemers)
13.10 uur Lunch voor aanwezigen