View Post

Nieuwe box groene PSO

Drie dagen nadat de brief van EDG aan alle vmbo-scholen in Nederland is verstuurd, zijn al ruim 250 groene PSO boxen besteld. De box bevat materiaal voor het geven van groene praktische sectororientatie op het vmbo. Nu orienteren leerlingen zich vaak wel op de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn, maar niet op groen. Ook wordt er vaak een …

View Post

Verslag VBG-excursie 2011

Op 6 maart jl. zijn de deelnemers aan de VBG-excursie bij elkaar geweest om terug te kijken en te reflecteren op de resultaten. Op de bijeenkomst op De Meerwaarde in Barneveld hebben de deelnemende scholen de genomen en te nemen stappen op gebied van buitenschools leren onderling uitgewisseld. Het verslag is gepresenteerd en besproken. Klik op onderstaande link >>> Verslag excursie Engeland …

View Post

Handreiking CSPE examens landbouw

Sinds de invoering van het CSPE voor het vmbo rijst steeds vaker de vraag wat eigenlijk de verschillen zijn tussen de examens voor de verschillende leerwegen. In het servicedocument in de volgende link AOC Ra_PDF_Handreiking VMBO gro geven we een antwoord op die vraag: Wat zijn bij de vmbo-examens cspe landbouw-breed voor de examenjaren 2010 en 2011 de grootste overeenkomsten …