View Post

Enquête CSPE 2012

De mening van de docenten over de CSPE examens telt! De mening van de examinator draagt bij aan de kwaliteit van toekomstige examens. Niet alleen voor toekomstige examens, maar kan ook invloed hebben op de normering. Net als voorgaande jaren houdt SPV ook nu weer een digitale enquête CSPE. Docenten van examenklassen wordt gevraagd deze enquête in te vullen en …

View Post

Info platform VMBO groen

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het Platform vmbo van woensdag 18 januari jl. belangrijke informatie voor de VBG-scholen: Bijlage 1 : Mededelingen Platform Januari >>[download id=”23″] Bijlage 3:  Nieuwsbrief over cartoons van competentieontwikkeling  >> [download id=”25″] Bijlage 4:  Overzicht leermiddelen VMBO vanuit Ontwikkelcentrum  >> [download id=”26″] Bijlage 5:  Vacature docenten vanuit Ontwikkelcentrum. >>  [download id=”22″] Bijlage 6:  Power point Nieuw inspectiekader >>[download id=”27″] …

View Post

Afscheid Wim Meijnen

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBG op 18 november jl. heeft Wim Meijnen (beleidsmedewerker onderwijs Chr. College Schaersvoorde Aalten) na 6 jaar afscheid genomen als bestuurslid en vice-voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Sjaak Stans, locatiedirecteur Ulenhof College te Vorden. Sjaak Stans vertegenwoordigt de VBG in het bestuur van Groene Kennis Coöperatie.