View Post

Info platform VMBO groen

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het Platform vmbo van woensdag 18 januari jl. belangrijke informatie voor de VBG-scholen: Bijlage 1 : Mededelingen Platform Januari >>[download id=”23″] Bijlage 3:  Nieuwsbrief over cartoons van competentieontwikkeling  >> [download id=”25″] Bijlage 4:  Overzicht leermiddelen VMBO vanuit Ontwikkelcentrum  >> [download id=”26″] Bijlage 5:  Vacature docenten vanuit Ontwikkelcentrum. >>  [download id=”22″] Bijlage 6:  Power point Nieuw inspectiekader >>[download id=”27″] …

View Post

Afscheid Wim Meijnen

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBG op 18 november jl. heeft Wim Meijnen (beleidsmedewerker onderwijs Chr. College Schaersvoorde Aalten) na 6 jaar afscheid genomen als bestuurslid en vice-voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Sjaak Stans, locatiedirecteur Ulenhof College te Vorden. Sjaak Stans vertegenwoordigt de VBG in het bestuur van Groene Kennis Coöperatie.

View Post

VBG-excursie Shrewsbury

De VBG is met in totaal 26 personen van 12 VBG-scholen op excursie geweest in Shrewsbury en omgeving. Met als thema ‘buitenschools leren’ is geleerd o.a. van het nationale project ‘Learning Outside the Classroom’ (LOtC). Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan (groene) onderwijsinstellingen uit de hele kolom en instituten voor praktijkleren. Binnenkort verschijnt het verslag, dat via deze site kan worden gedownload. …