View Post

VBG-excursie Shrewsbury

De VBG is met in totaal 26 personen van 12 VBG-scholen op excursie geweest in Shrewsbury en omgeving. Met als thema ‘buitenschools leren’ is geleerd o.a. van het nationale project ‘Learning Outside the Classroom’ (LOtC). Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan (groene) onderwijsinstellingen uit de hele kolom en instituten voor praktijkleren. Binnenkort verschijnt het verslag, dat via deze site kan worden gedownload. …

KIGO 2010 afgerond

KIGO 2010 ‘VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio’  is op 20 januari 2012 financieel administratief afgesloten en ingediend bij Dienst Regelingen van het ministerie. Al eerder in september 2011 was het project inhoudelijk afgesloten. In totaal hebben 13 VBG-scholen meegewerkt: De Meerwaarde (Barneveld), Hooghuis (Oss), Pius X College (Bladel), MBS Bleiswijk, Stedelijk College Zoetermeer, Hub van Doornecollege/Alfrink College (Deurne),  Het Westeraam (Elst), …

OC zoekt groene docenten.

Het Ontwikkelcentrum gaat nieuwe leermiddelen ontwikkelen voor de groene beroepsgerichte vakken in leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Nieuwe leermiddelen zijn nodig, nu steeds meer scholen geheel of gedeeltelijk overgaan tot de invoering van competentiegericht onderwijs. Ook zijn er nieuwe geglobaliseerde examenprogramma’s vastgesteld. Het bestuur van de VBG roept haar scholen op om te reageren op onderstaande advertentie van het …