View Post

Verslag VBG-excursie 2011

Op 6 maart jl. zijn de deelnemers aan de VBG-excursie bij elkaar geweest om terug te kijken en te reflecteren op de resultaten. Op de bijeenkomst op De Meerwaarde in Barneveld hebben de deelnemende scholen de genomen en te nemen stappen op gebied van buitenschools leren onderling uitgewisseld. Het verslag is gepresenteerd en besproken. Klik op onderstaande link >>> Verslag excursie Engeland …

View Post

Handreiking CSPE examens landbouw

Sinds de invoering van het CSPE voor het vmbo rijst steeds vaker de vraag wat eigenlijk de verschillen zijn tussen de examens voor de verschillende leerwegen. In het servicedocument in de volgende link AOC Ra_PDF_Handreiking VMBO gro geven we een antwoord op die vraag: Wat zijn bij de vmbo-examens cspe landbouw-breed voor de examenjaren 2010 en 2011 de grootste overeenkomsten …

View Post

Enquête CSPE 2012

De mening van de docenten over de CSPE examens telt! De mening van de examinator draagt bij aan de kwaliteit van toekomstige examens. Niet alleen voor toekomstige examens, maar kan ook invloed hebben op de normering. Net als voorgaande jaren houdt SPV ook nu weer een digitale enquête CSPE. Docenten van examenklassen wordt gevraagd deze enquête in te vullen en …