View Post

Korting toegang FLORIADE leerlingen VBG-scholen

Korting entreebewijzen leerlingen voor bezoek aan de Floriade 2012 Voor de leerlingen van het groene beroepsonderwijs, die in Nederland aangesloten zijn bij de Groene Kennis Coöperatie (GKC), biedt de Floriade een speciale prijs aan van 6,00 euro per ticket exclusief de kabelbaan (de prijs voor de kaartjes van de kabelbaan blijft hetzelfde, namelijk  5,00 euro). De VBG-scholen zijn via de …

View Post

Nieuws van Ontwikkelcentrum (april ’12)

Bereid uw vmbo-leerling voor op PvB’s met arrangementen Groen Proeven.   Op de DOE dag Groen Proeven op 27 maart presenteerde het Ontwikkelcentrum de eerste arrangementen Groen Proeven aan zo’n 40 vmbo-docenten en -teamleiders. Met zo’n arrangement bereidt u uw vmbo-leerling voor op de competentiegerichte schoolexamens. Voor de PvB’s ‘De Gagelkamp’ en ‘Klant in de bloemenwinkel’ zijn er arrangementen beschikbaar …

View Post

Overleg VBG en dAK (directie AgroKennis) van het ministerie EL&I

Begin februari heeft het bestuur VBG een bezoek gebracht aan de directie Agro Kennis van het ministerie van EL&I. Directeur Ad Tabak, Hans van der Linden en Johan van Geffen hebben gesproken met het bestuur over vmbo groen in het algemeen en de het onderwijs op de VBG-scholen in het bijzonder. Namens het bestuur waren aanwezig: Vic Asselberghs (adviseur), Hans Meinders, …