Documenten ALV 27 nov 2020

Ten behoeve van de ledenstemming tijdens de Algemene ledenvergadering treft u hierbij twee documenten, ter inzage, aan.
Heeft u een vraag of opmerking t.a.v. de inhoud, dan kunt u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering per mail aangeven bij de secretaris via s.potiek@cps.nl

U kunt op de tekst klikken om deze verslagen te openen:

VERSLAG VBG ALV 2019 vast te stellen nov 20

VERSLAG VBG verenigingsjaar 2020 vaststellen tijdens ALV 2020 versie18 nov 2020