Gezocht: Lid vaststellingscommissie

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor het cluster beroepsgericht vmbo is per 1 augustus 2020 op zoek naar een Lid vaststellingscommissie voor het profielvak Groen (ca. 416 klokuren)

Heeft u, of één van uw teamleden, interesse? Meld u vóór 9 juni 2020 aan (beknopte motivatie en CV) bij: marleen.jacobs@connectgroen.nl

Connect Groen en VBG zullen een voordracht doen richting CVTE.

· De afgelopen jaren is de heer Arie van der Vlies van het Van Lodenstein College (VBG-school) lid van deze commissie geweest. U kunt naar zijn ervaringen vragen via vsa@vanlodenstein.nl

· Meer informatie over deze vacature, de commissie en de taakvergoeding: zie tekst