De VBG-Algemene ledenvergadering (ALV) staat gepland voor vrijdag 15 december 2017 in Bleiswijk. We zijn te gast tussen 9.30 en 14.00 uur in het nieuwe schoolgebouw van Melanchthon Business School, Wilgenlei 2b. Thema van deze ALV is ‘Food’.

Naast de statutaire verenigingsonderdelen staan actuele thema’s centraal; de beroepsgerichte programma’s en ontwikkeling keuzevakken, verslag VBG-studiereis 2017 Noorwegen met het thema Persoonsvorming (‘Bildung’), voortgang en borging MIP praktijkleren, samenwerking scholen en bedrijfsleven binnen het thema Food.