Gepubliceerd Op: 2 oktober 2012Categorieën: ALV0 Reacties on 16-11 ALV in HAARLEM


Hierbij kondigt het bestuur VBG de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan die zal worden gehouden op vrijdag 16 november 2012 op het (nieuwe) Sterren College in Haarlem.

De bijeenkomst start om 09.30 uur en eindigt om 13.00 uur met een afsluitende lunch, waarna een rondleiding door de school plaatsvindt. Het bestuur prijst zich gelukkig de ALV te kunnen houden in het prachtige nieuwe schoolgebouw van het Sterren College met een zeer goed ingericht binnen- en buitenschools vmbo Groen-deel.

Na het huishoudelijk deel van de ALV is er volop aandacht voor het thema ‘Vergroening’ met een centrale bijdrage door het kenniscentrum ‘Triple E’ (Kim van der Leest, zie www.triplee.nl), gevolgd door workshops van 3 groene bedrijven die zullen aangeven op welke wijze zij hun bedrijf hebben ‘vergroend’ en wat dat mogelijk betekent voor de inhoud van vmbo Groen.

Het bestuur beveelt deze ALV bijzonder bij u aan. Noteert u de datum vast in uw agenda !!

Medio oktober volgt de uitnodiging van de ALV met het programma op 16 november

Welkom bij het Sterren College Haarlem

Het Sterren College is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw, waar alle verschillende praktijkafdelingen tot hun recht komen! De school kent MAVO, Gemengde-, Kader-, en Basisberoepsgerichte leerwegen. Leerwegondersteuning hoort tot de mogelijkheden in alle leerwegen. Circa 650 Leerlingen hebben voor onze school gekozen om in één van de zes afdelingen die wij aanbieden een diploma te halen. De afdelingen zijn: Horeca, Handel & Administratie, Groen-breed, Verzorging-breed, Bouwtechniek en consumptief.

Onder de sector Groen vallen de profielen paardenklas, sport & recreatie, Life-Style & Design, dier en plant. In het derde leerjaar krijgen de leerlingen volgens een vast programma van alle profielen lesstof aangeboden. De paardenklas is een extra keuze, die een leerling kan maken. In het 4e leerjaar krijgt de profielkeuze extra aandacht, met zicht op de vervolgopleiding.

 

De leerlingen en docenten Groen hebben een leuke video gemaakt:

https://www2007.dunamare.nl/scholen/sterrencollegehaarlem/SiteCollectionDocuments/media2.aspx

 

 

 

 

Leerlingen Groen aan het woord:

Jessica Bloemen, vijf emmers vol. Rood, geel, blauw, wit en vooral groen. Jessica voelt zich in haar element. Ze ruikt de geuren. Heerlijk. Ze sluit haar ogen en laat zich bedwelmen. Ze droomt weg en ziet het al weer voor zich: het paradijs uit haar jeugd. Een veel te groot woord voor zo’n klein tuintje met klaprozen en korenbloemen, koolzaad, gras en zijzelf in haar witte jurkje daartussen. Een warme zomerdag in juni. Vier of vijf moet ze toen geweest zijn. Ze houdt van de natuur. Dat heeft ze van nature toen al. Misschien dat ze daarom wel… Nee, niet verder dromen. Ze doet haar ogen open. Ze staan er nog steeds die vijf emmers. Dat is het probleem niet. Het gaat om die kolossale lege vaas. Zo eentje voor een museum of een paleis. Die vaas moet vol en de emmers leeg. Dat is de opdracht van de examenjury. Ze kijkt op haar horloge, oei, de tijd dringt. Over dertig minuten al moet het af zijn. Ze probeert zich te concentreren en denkt aan het tuintje uit haar jeugd. Bijna in trance begint ze, aarzelend, zoekend. Die tak eerst en dan… nee, toch maar niet. Ze begint helemaal opnieuw. Met de gedrevenheid van Van Gogh en met de brutale durf van Picasso. Eerst het rood, zwaar aangezet en dan het blauw, het geel en het wit, naar boven toe steeds lichter. En tenslotte het groen voor het contrast. Gedurfd. Vernieuwend. Een zucht van verrukking. Ze kan haar ogen nauwelijks geloven. “Heb ik dit gedaan? Maar o jee, de driekoppige jury, wat zal die ervan vinden? Schuchter kijkt ze opzij. Drie volwassen gezichten achter een tafel. Ze ziet hen glunderen. Nu begint ze voluit te stralen. Geen enkele twijfel meer aan zichzelf. Een bloemsier kunstenares, dat is ze. Ze zegt het grote woord zachtjes in zichzelf. Wat een deftig woord voor zoiets natuurlijks. Ze is nu van zichzelf overtuigd. Ze weet wat ze waard is en wat ze wil worden.

Sandra
”Ja, waarom groen? Nooit zo over nagedacht eigenlijk. Ging vanzelf. Mijn vader heeft een bloemenzaak. Die kan me goed gebruiken. Maar ik weet niet of ik wel bij mijn vader wil werken. Hij kan zo eigenwijs zijn. Moet ook wel met een eigen zaak. Maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden met groen. Het is echt meer dan bloemen in een vaasje zetten. Verzorgen van dieren valt er ook onder. En gezond en lekker  eten maken, voeding dus. Had je niet gedacht hè? Of een complete tuin ontwerpen. Daar heb je een computer bij nodig en je gevoel, ja, gevoel voor kleur en vorm, en natuurlijk kennis van zaken. Daarvoor zit ik hier toch op school. Om dat te leren.“