VBG Scholen homepage2024-06-05T15:10:43+02:00

2024: VBG-scholen 30 jaar verenigd!

Duurzaam & groen vmbo promoten,
kennisdeling, belangen behartigen,

kennis vergaren, ook internationaal.

VBG doelstellingen

  • Het behartigen van de belangen van voortgezet onderwijsscholen en -scholen gemeenschappen met een groene vmbo licentie
  • Het professionaliseren van de opleidingsinhouden (curriculum), onderwijs, organisatie en personeel van de aangesloten VBG-scholen
  • Zoveel als mogelijk leerlingen binnen het vmbo actief in aanraking brengen met het profiel Groen via de groen-grijze brugfunctie intern en extern de VBG-scholen met groene keuzevakken
  • Leerlingen optimaal opleiden binnen een realistische en moderne groene context (praktijkleren)
  • Bevorderen van doorstroom van leerlingen van vmbo naar mbo Groen

Jaarlijks volgen ca. 2000 leerlingen een groene opleiding binnen de VBG-scholen

Zet in je agenda

Actueel…

“De transitie naar een duurzame samenleving ”

Hoe draagt de Groene sector (en beroepsonderwijs in het bijzonder) daaraan bij.

Lees meer over onze vereniging in ons magazine.

Waar staan we voor

Wat is onze doelstelling als vereniging?

Scholen

Welke scholen zijn aangesloten bij VBG scholen?

Jouw school aanmelden

Het VBG is er voor iedere vmbo-school die een vorm van groen onderwijs aanbiedt

Vacatures

Vacatures profielvakken Groen, PIE, HBR, Z&W, …

Momenteel zijn er geen vacatures te melden

Ga naar de bovenkant