Gepubliceerd Op: 25 april 2022Categorieën: StudiereisReacties uitgeschakeld voor VBG-STUDIEREIS 2022 DENEMARKEN
VBG-STUDIEREIS 2022 NAAR DENEMARKEN

INSCHRIJVING GESLOTEN!
Deze 5-daagse VBG-studiereis reis vindt plaats van dinsdagmiddag 27 september t/m
zaterdagochtend 1 oktober 2022.
Deze (16e) studiereis heeft als thema: de transitie in de sector Groen. Actuele ontwikkelingen op
gebied van een duurzaam voedselsysteem en leefomgeving in combinatie met beroepsonderwijs. Dit
onderzoeken wij bij bedrijven en scholen in Denemarken (Kopenhagen en omgeving). Deelnemers
kunnen met opgedane ervaringen hun eigen visie op de transitie vanuit de school verder ontwikkelen
en/of vormgeven. Met dit thema wil VBG ook informatief en praktisch aansluiten bij de
profielmodules voor B, K en GL: ‘Tussen productie en verkoop’ , ‘Vergroening stedelijke omgeving’ en
de nieuwe leerweg.
Doelgroep:
De VBG-studiereis is bedoeld voor docenten, teamleiders, beleidsmedewerkers en
(sector)directeuren in dienst bij VBG scholen tijdens deze studiereis. Binnen het programma zijn er
keuzes te maken gericht op onderwijs en management. De excursie staat, bij voldoende plaatsen,
ook open voor medewerkers van vmbo-locaties van AOC’s. Daarnaast worden medewerkers van
ministeries en andere groene netwerken uitgenodigd.
Aanmelden en aantal deelnemers:
Op 15 mei a.s. ontvangst u per mail een programma-update en een aanmeldingsformulier. Niet-VBG-
leden kunnen dit aanmeldingsformulier opvragen via: bestuur@vbgscholen.nl
Aanmelden start vanaf 17 mei 2022 per mail: bestuur@vbgscholen.nl
De inschrijving sluit op 8 juni 2022 of eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Kosten € 1.280,00 p/p. Ruim voor vertrek ontvangt uw school hiervoor een factuur.
Het aantal personen dat kan deelnemen aan de VBG-studiereis is gemaximeerd op 40.
Indien het aantal aanmeldingen groter is dan 40 personen, treden de volgende ‘spelregels’ in
werking:
– max. 2 deelnemers per VBG-school (3 personen indien uw school een bestuurslid levert aan VBG);
– aanmeldingen: in volgorde van ontvangt per mail van uw ingevulde aanmeldingsformulier;
– eventueel: deelnemers van VBG-scholen gaan vóór overige groene scholen/instanties.