View Post

VHG: groenbranche blijft opleiden ondanks coronacrisis

Branchevereniging VHG is blij met de resultaten van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt en Onderwijs, dat recent onder VHG-leden is gehouden. De coronacrisis lijkt nog geen invloed te hebben op het opleiden van jonge vakmensen in de groenbranche. Ruim de helft van de deelnemende bedrijven heeft momenteel een bbl- of bol-leerlingen in dienst. Bijna 75% wil komend schooljaar een leerling plaatsen. Het …

View Post

Vacature lid vaststellingscommissie

Per 1 augustus 2020 ontstaat vanwege het aanstaande vertrek van een huidig vaststellingscommissielid in de vaststellingscommissie profielvak Groen van het College voor Toetsen en Examens een vacature: · Lid vaststellingscommissie profielvak Groen (ca. 416 klokuren) Deze vacature kan op voordracht van het netwerk Connect Groen ingevuld worden. Taakomschrijving: beoordelen van examenopdrachten en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende …