View Post

RV-toets profiel Groen

Vorige week bracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Servicedocument slaag-zakregeling VO-examens 2019-2020 uit. Hierin werd de Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) gelanceerd. De RV-toets is een herkansingstoets die in de plaats komt van het reguliere herexamen. Vanaf donderdag 4 juni 2020 kunnen leerlingen deze toets maken. Groene Norm kan vmbo-groen- scholen ondersteunen bij het samenstellen van de RV-toets voor profiel …

View Post

Vacature vaststellingscommissie

Het College voor Toetsen en Examens voor het cluster beroepsgericht vmbo is per 1 augustus 2020 op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie: voor het Profielvak Groen Heeft u, of één van uw teamleden, interesse? Deze vacature wordt een dezer dagen geplaatst op onderstaande link: link naar vacature