Begin februari heeft het bestuur VBG een bezoek gebracht aan de directie Agro Kennis van het ministerie van EL&I. Directeur Ad Tabak, Hans van der Linden en Johan van Geffen hebben gesproken met het bestuur over vmbo groen in het algemeen en de het onderwijs op de VBG-scholen in het bijzonder. Namens het bestuur waren aanwezig: Vic Asselberghs (adviseur), Hans Meinders, Marc-Jan Trouwborst, Clasien Grootendorst, Jan Koelinga (voorzitter) en Cees de Jong (secretaris). Elk halfjaar heeft het bestuur een gesprek met de directie.