Terug kijken op excursie Murcia en omgeving (8-11 oktober 2014)

In week 41 van 8 tot en met 11 oktober is de VBG afgereisd naar Zuidoost Spanje, naar Murcia en omgeving voor de jaarlijkse buitenlandse excursie. Dit jaar was het thema Stadslandbouw, met het oog op het nieuwe (3e) profieldeel ‘Vergroening stedelijke omgeving’ van het nieuwe examenprogramma vmbo profiel Groen en de inzet van nogal wat schoolprojecten MIP van de VBG-leden.

In totaal hebben 36 personen deelgenomen (het grootste aantal ooit) aan deze 9e excursie. Novum: deelname AOC-vestigingen (in totaal 3 personen van Helicon Helmond en Helicon Nijmegen). Tevens nieuw dit jaar was een inhoudelijke voorbereidende studiemiddag over Stadslandbouw in Almere (Dinand Ekkel, CAH Vilentum Dronten/Almere). In Spanje werden we begeleid door Juan Diego Lopez en tolk Sergio.   In totaal zijn 4 onderwijsinstellingen bezocht, een gemeentelijk en een particulier (verdienmodel) stadslandbouwproject. Daarnaast twee groene bedrijven (olijf- en wijnbouw) in Jumilla, regionale bestuur Murcia, diverse culturele bezienswaardigheden en een natuurgebied (Sierra Espuña).

Evenals vorige jaren was de excursiegroep weer van een buitengewoon niveau, terwijl ook in totaal 17 (!) nieuwe deelnemers aanwezig waren. Prachtig weer, prima hotel, goed vlieg- en busvervoer, gastvrije gastheren en –vrouwen en uitstekend eten en drinken faciliteerden de excursie. Er wordt een gemeenschappelijk verslag geschreven dat eind november ws gereed zal zijn. Er is volop getwitterd over de reis vanuit @vbgscholen en er is een dropbox voor alle foto’s en video’s ingesteld. Ook dit jaar ontvingen alle VBG-scholen een ‘ansichtkaart’ geschreven door de excursiegangers. De excursie 2014 is voorbereid door Hans Smit en Cees de Jong, die ook de reisleiding ter plekke vormden.