Gepubliceerd Op: 18 april 2012Categorieën: Archief0 Reacties on Onderwijsverslag groen onderwijs 2010-2011

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 17 april jl.  het Onderwijsverslag van het beroepsonderwijs 2010-2011 gepubliceerd. Een samenvatting daarvan in 10 punten kunt u vinden op de site van CPS (www.cps.nl/beroepsonderwijs)

Ook het groene onderwijs wordt daarin naast de meetlat gelegd. Het beeld van de kwaliteit van het groene onderwijs zit in de plus. Er is winst voor mbo groen, waar de examenkwaliteit nu voldoende is. Hoewel de resultaten in vmbo groen positief worden beoordeeld zijn er ook aandachtspunten: de examenscores in vmbo groen binnen de gemengde en theoretische leerweg zijn op de AOC’s (net als vorig jaar) lager dan in de rest van het vmbo. 

Overige zaken die positief zijn voor vmbo groen:

 – 99% van de basisberoepsgerichte leerweg heeft basistoezicht (vergelijk overig vmbo 94%)

En voor mbo groen:

– Er zijn geen zeer zwakke mbo-opleidingen.

– Alle mbo-opleidingen zijn competentiegericht.

– Materiële en informatievoorzieningen zijn goed.

– Voorlichting, intake en plaatsing nieuwe studenten zijn positief.

– Kwaliteitszorg.

De focus in het Onderwijsverslag 2010-2011 ligt op de kwaliteit van de leraar die essentieel is bij de verbetering van het onderwijs.

Lees verder in de download:

Onderwijsverslag (samenvatting) Groen onderwijs 2010-2011

 of raadpleeg de samenvatting voor het gehele beroepsonderwijs in 10 punten op de site van CPS (www.cps.nl/beroepsonderwijs)