Zoals bekend organiseert de VBG al enkele jaren succesvolle buitenlandse studiereizen. Vele collega’s hebben interessante ervaringen opgedaan en waardevolle contacten gelegd. Het zijn kortom reizen die de moeite waard zijn.

De (10e ) VBG-studiereis 2015 heeft als thema ‘loopbaanleren / LOB’ en gaat zoals bekend naar Ierland, naar diverse plaatsen in Kilkenny County en naar Dublin. De reis vindt plaats in week 41 (woensdag 7 tot en met zaterdag 10 oktober 2015).

De samenvatting, het aanmeldingsformulier (pagina 17) en het vragenformulier (pagina 18) is te vinden bij de downloads. De samenvatting bevat tevens het formulier om subsidie aan te vragen (maximaal € 750,- per deelnemer per school).

Resultaatgerichte excursie De excursie is ingericht op het opdoen van inspiratie en het bekijken van voorbeelden uit het voortgezet en groene beroepsonderwijs en haar partners (bedrijven, overheden, instellingen) in Ierland. Het centrale uitgangpunt is dat de studiereis voor de deelnemers input oplevert over het thema ‘loopbaanleren / LOB’, op een praktische en inhoudelijke wijze.

Uiteraard gaan we zo veel als mogelijk in gesprek met leerlingen en hun docenten, management, stagebieders en overheidsfunctionarissen. We bezoeken naast groene scholen ook secondary schools met leerlingen in de leeftijd zoals bij ons in de bovenbouw van het vmbo (14-16 jaar). Zie het programma op pagina’s 5-7.

Met dit thema als uitgangspunt komen onderwerpen aan bod als:

 • Het Ierse onderwijssysteem en het beroepsonderwijs in het bijzonder.
 • Organisatie van doorlopende leerlijnen en levenlang leren in Ierland
 • De huidige situatie in het Ierse groene beroepsonderwijs: overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse situatie; hoe benadert men in Ierland de kansen en uitdagingen.
 • De relaties en verbindingen tussen de school en de lokale regio. Hoe worden die relaties vorm gegeven bijvoorbeeld met bedrijven, instellingen en overheden met het oog op loopbaanleren
 • Inzicht op welke wijze men in Ierland werkt met reflectie op loopbaancompetenties
 • Hoe maken scholen hun onderwijs aantrekkelijk, ook met het oog op de instroom.

(Zie ook de leervragen op pagina 3 en 4 van de samenvatting in de bijlage).

Bovenstaande lijst is zeker niet uitputtend. De studiereis richt zich op sterk op het opdoen van inspiratie en ideeën en transfer naar de eigen situatie.

Het concept programma is bekend (zie bijlage). Aanpassingen vinden plaats aan de hand van vragen van de deelnemers.

Om het rendement van de studiereis herkenbaar en optimaal te maken wordt aan de deelnemers enige voorbereiding gevraagd door:

 • Vooraf de leer- en informatievragen van de eigen school te formuleren (zie vragenlijst in bijlage; vul svp pagina 18 in en stuur deze op naar c.dejong@cps.nl)
 • Na te gaan op welke wijze loopbaanleren/LOB op de eigen school wordt georganiseerd/ opgebouwd
 • Enige informatie over het Ierse onderwijssysteem door te nemen
 • De reisgids met informatie vooraf door te nemen
 • Bezoek van de inleidende bijeenkomst in september 2015 over de studiereis (met Iers eten & drinken !!)

(Zie ook de leervragen op pagina 3 en 4 van de samenvatting in de bijlage).

Aanmelden, deelnemers, kosten en subsidie studiereizen (VIOS-regeling)

De aanmelding verloopt via het inschrijvingsformulier, dat in de bijlage is opgenomen: u kunt zich opgeven tot en met 15 juli a.s.

Het handigst is het inschrijvingsformulier (eventueel ingescand) op te sturen naar Cees de Jong via c.dejong@cps.nl

Deelnemers 

Docenten, teamleiders en (sector)directeuren van VBG scholen. Net zoals afgelopen jaar staat de excursie ook open voor medewerkers van vmbo-locaties van AOC’s. Daarnaast worden medewerkers van het ministerie van EZ (directie Agrokennis), van STOAS Vilentum Hogeschool en van het Ontwikkelcentrum uitgenodigd.

Het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan de excursie is gemaximeerd op 30.

Indien het aantal aanmeldingen groter is dan 30 treden de volgende spelregels in werking:

-maximaal 2 deelnemers per VBG-school

-‘wie het eerst komt, het eerst maalt’

-VBG-scholen gaan voor AOC-locaties

 Kosten

Zoals elk jaar bedragen de kosten bruto ca. € 1.000,-, waarbij is inbegrepen de retourvlucht van Nederland (Amsterdam) naar Ierland (Dublin), lokaal vervoer (bus), overnachtingen in hotel, ontbijt, lunches en diners, begeleiding, voorbereiding en materialen.

Hotelaccommodatie is op basis van éénpersoonskamers in (minimaal) een 3-sterrenhotel. De kosten zijn zoals elk jaar opgebouwd uit groepskosten en persoonsgebonden kosten.

De uiteindelijke kosten worden daardoor mede bepaald door het aantal deelnemers aan de excursie. De deelnemers wordt gevraagd in september a.s. vóóraf € 1.000,- over te maken op de rekening van de VBG. Na afloop wordt de balans opgemaakt en het teveel betaalde bedrag teruggestort dan wel het tekort gefactureerd.

 

Subsidie

Omdat men in Europa verband het belang van deze contacten inziet, wil men deze initiatieven ondersteunen. Het EP (Europees Platform) is dit jaar ondergebracht in Den Haag bij EP-Nuffic

Subsidie geeft de deelnemers de mogelijkheid om een aanzienlijke bijdrage in de kosten te krijgen. Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op € 750,- per deelnemer per school.

Het formulier voor de aanvraag van de subsidie is toegevoegd aan de samenvatting in de bijlage. Elke subsidie-aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voor de start van de activiteit aanwezig zijn bij EP-Nuffic. De subsidieaanvraag dient voor begin augustus in het bezit te zijn van het EP_Nuffic (dit is over 6 weken). U dient de subsidie-aanvraag dus voor de zomervakantie in te sturen.

De ervaring leert dat dit met ca. een uur is afgehandeld. We kunnen eventueel helpen.

Vragen

Bij eventuele vragen stellen we uw reactie op prijs. Aarzel niet te bellen of te mailen.

Het bestuur beveelt de excursie naar Ierland van harte bij u aan !!

Met hartelijke groeten van het bestuur VBG