Het doorstroomonderzoek van leerlingen vmbo Groen op de VBG-scholen naar mbo Groen in de periode 2010-2012 is afgerond !

Dankzij de medewerking van bijna alle VBG-scholen is een bijna volledig beeld ontstaan van de kwantitatieve doorstroom per school en per VBG-regio in de onderzoeksperiode.

In deze periode behaalden in totaal 3025 leerlingen op 30 VBG-scholen hun diploma vmbo Groen (verdeling BB: 1103, KB: 1260 en GL: 662), waarvan uiteindelijk in totaal 1104 leerlingen doorstroomden naar mbo Groen.

De sectorale doorstroming komt daarmee voor de gehele vereniging neer op 37 %.

De verschillen tussen de VBG-scholen variëren sterk: van 12 % tot wel 97 % !!

Ook per VBG-regio bestaan aanmerkelijke verschillen:

  • VBG-regio Noord:          49 % (70 leerlingen)
  • VBG-regio Oost:            38 % (169 leerlingen)
  • VBG-regio Midden:        32 % (376 leerlingen)
  • VBG-regio West:            22 % (115 leerlingen)
  • VBG-regio Zuid:             52 % (375 leerlingen)

In het kwalitatieve onderzoek hebben 14 VBG-scholen de doorstroomcijfers nader toegelicht tijdens een interview: er is o.a. gesproken over de LOB-route die de leerlingen hebben afgelegd. De VBG-scholen hebben daarnaast factoren benoemd die de sectorale doorstroming beïnvloeden. Een hele lijst met waardevolle tips voor onderwijs, overheid en groene ondernemers in de regio. Er is nog veel te verbeteren wat de VBG betreft !

Het doorstroomonderzoek VBG heeft twee rapporten opgeleverd: Rapport 1 (kwantitatieve gegevens) en Rapport 2 (kwantitatieve gegevens). Het onderzoek heeft rijke resultaten opgeleverd: bij de downloads op deze website is een samenvatting van het onderzoeksresultaat beschikbaar. Van harte aanbevolen !  

Clasien Grootendorst en Cees de Jong