Gepubliceerd Op: 2 oktober 2017Categorieën: ArchiefReacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar kwalitatief goed lesgeven

Onderzoek naar kwalitatief goed lesgeven vmbo gestart
Doe mee! Dit kan tot vrijdag 6 oktober, 17.00.

Onderzoek naar kwalitatief goed lesgeven vmbo gestart
Ongeveer de helft van de Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar het vmbo. Onder het vmbo vallen vier verschillende leerwegen. Wat moeten docenten kennen en kunnen om aan deze verschillende leerwegen kwalitatief goed les te geven? De meningen hierover zijn verdeeld en soms gebaseerd op impliciete beelden en aannames. Daarnaast valt op dat regelgeving/beleid en de dagelijkse praktijk van scholen niet altijd op elkaar aansluiten.

Onderzoeksbureau ResearchNed voert momenteel in opdracht van het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, Onderwijscoöperatie, VO-raad en Stichting Platforms VMBO een onderzoek uit naar wat docenten en scholen in het vmbo echt nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Meewerken
Voor dit onderzoek is onder meer een vragenlijst ontwikkeld voor docenten, schoolleiders en lerarenopleiders. Wilt u meewerken aan dit onderzoek en bent u:

  • docent in het vmbo in één of meer avo-vakken,
  • docent in één of meer avo-vakken in een gemengde brugklas (vmbo/havo),
  • schoolleider op een vmbo-school of een vo-school met een vmbo-afdeling,
  • tweede- of eerstegraads lerarenopleider in één of meer avo-vakken, of
  • lerarenopleider aan de pabo?

Meldt u zich dan hier aan: www.resned.nl/vmbo
Na de aanmelding wordt er een link met de vragenlijst gestuurd.

Vrijdag 6 oktober 2017
De vragenlijst kan worden ingevuld tot vrijdag 6 oktober, 17.00.

Focusgroepen
In het onderzoek worden daarnaast focusgroepen georganiseerd met docenten, schoolleiders, lerarenopleiders en leerlingen in het vmbo. Hiervoor kunt u zich aan het eind van de vragenlijst voor opgeven. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden samen met uw input gebruikt om te komen tot oplossingsrichtingen om beleid en de dagelijkse praktijk beter bij elkaar te laten aansluiten.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderzoek kan er contact worden opgenomen met ResearchNed: onderzoek@researchned.nl onder vermelding van ‘Onderzoek naar vmbo-onderwijs’.