[mappress mapid="2" zoom="7"]
Bert van Opstal
Bert van Opstal
 • Voorzitter VBG bestuur
 • Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
 • Campus013
 • Teamleider
 • Regio Zuid
Clasien Grootendorst
Clasien Grootendorst
 • Portefeuille VBG vice-voorzitter
 • Waarnemend secretaris
 • lid dagelijks bestuur
 • lid overleg Connect Groen, interne zaken
 • studiebijeenkomsten/reizen
 • Van Lodenstein College Hoevelaken
 • Teammanager Groen
 • Regio Midden
Ronald van der Vlies
Ronald van der Vlies
 • Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
 • De Lingeborgh / vestiging Geldermalsen
 • Directeur VMBO
 • Regio Midden (samen met Clasien Grootendorst)
Marcel Roeberts
Marcel Roeberts
 • Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
 • Directielid van Vechtdal College te Hardenberg
 • Regio Oost
Susan Potiek
Susan Potiek
  • Bestuurssecretaris
Julia van Altena - de Jong
Julia van Altena - de Jong
 • portefeuille ‘Onderwijs’, nieuwe leerweg, Aansluiting VO-MBO
 • Spaarne College, Haarlem
 • Teamleider Groen
 • Regio West
VACATURE
Contactgegevens
  • Contact bij voorkeur per mail: bestuur@vbgscholen.nl
  • Vereniging Buitengewoon Groen (VBG)
  • t.a.v.: Mw C.A. Grootendorst
  • Postbus 126
  • 3870 CC Hoevelaken
  • KvK nummer: 40104691