Gepubliceerd Op: 17 april 2020Categorieën: ArchiefReacties uitgeschakeld voor RV-toets profiel Groen

Vorige week bracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Servicedocument slaag-zakregeling VO-examens 2019-2020 uit. Hierin werd de Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) gelanceerd. De RV-toets is een herkansingstoets die in de plaats komt van het reguliere herexamen. Vanaf donderdag 4 juni 2020 kunnen leerlingen deze toets maken. Groene Norm kan vmbo-groen- scholen ondersteunen bij het samenstellen van de RV-toets voor profiel Groen.

Dit schooljaar is er geen centraal examen in het voortgezet onderwijs. Vmbo-leerlingen slagen of zakken op basis van hun schoolexamenresultaten. De RV-toets vervangt het herexamen. Deze toets is bestemd voor leerlingen die op basis van de schoolexamenresultaten gezakt zijn én voor leerlingen die hun eindcijfer voor een bepaald vak willen verbeteren.

Scholen maken hun eigen RV-toetsen. Groene Norm kan u op twee manieren ondersteunen bij het samenstellen van de RV-toetsen voor profiel Groen.

1. Gebruik Groene Norm examenproducten voor uw RV-toets

In Schoolexamenbank Groen zitten meer dan 3.000 theorievragen en praktijkopdrachten. Deze vragen en opdrachten zijn geschikt voor het zelf samenstellen van uw RV-toets voor profiel Groen. Een theorietoets kunt u – zoals gebruikelijk – ook online afnemen. U heeft dan geen nakijkwerk. Als u dat wilt, helpen wij u online bij het samenstellen van uw RV-toets.

2. Laat Groene Norm uw RV-toetsen profiel Groen samenstellen

Een andere mogelijkheid is dat u gebruik maakt van de RV-toetsen voor profiel Groen die onze redacteuren gaan maken met behulp van Schoolexamenbank Groen. De centrale examencommissie van Clusius College heeft namelijk gevraagd of wij RV-toetsen willen samenstellen. Deze kant-en-klare RV-toetsen kunt u vanaf 4 juni direct inzetten. Ze zijn vergelijkbaar met de voorbeeldexamens die ook in Schoolexamenbank Groen staan en die u ook direct kunt gebruiken.

Kant-en-klare RV-toetsen, ook voor u?

Wij nodigen andere AOC’s en VBG-scholen uit aan te sluiten bij dit initiatief van Clusius College en Groene Norm. Dan pakken we de ontwikkeling van de RV-toetsen als groen-vmbo tezamen op. Hiervoor hebben we een (voorlopige) opzet en planning gemaakt. Uiteraard leveren we de RV-toetsen vóór 4 juni op.

Voorlopige opzet en planning:
1. Geïnteresseerde AOC’s en VBG-scholen melden zich in de week van 20 april via e-mail bij Wim Grooters, coördinator vmbo bij Groene Norm en geven aan wat hun wensen ten aanzien van de RV-toetsen Groen zijn.

2. Vanuit de geïnteresseerde scholen stelt Groene Norm een Adviesgroep RV-toets samen. Deze adviesgroep formuleert de kaders voor de te ontwikkelen RV-toetsen. We hopen de samenstelling van de Adviesgroep RV-toets donderdag 23 april rond te hebben.

3. Via videobellen stelt de Adviesgroep RV-toets de kaders op voor de RV-toetsen. Voor het vaststellen van de kaders is waarschijnlijk ook de meivakantie nodig. De kaders zijn uiterlijk gereed dinsdag 5 mei.

4. Vanaf donderdag 7 mei stellen de redacteuren van Groene Norm de concepten van de RV-toetsen samen op basis van de beschikbare theorievragen en praktijkopdrachten in Schoolexamenbank Groen. Ze ontwikkelen varianten voor de verschillende leerwegen, mét en zonder praktijkopdrachten. Vrijdag 22 mei zijn de concepten van de RV-toetsen klaar.

5. Uiterlijk dinsdag 26 mei geeft de Adviesgroep RV-toets feedback op de concept RV-toetsen.

6. Vrijdag 29 mei leveren de redacteuren van Groene Norm de aangepaste concepten op.

7. Maandag 1 juni geeft de Adviesgroep RV-toets een laatste oordeel over de diverse RV-toetsen en stelt ze vast.

8. Dinsdag 2 juni komen de vastgestelde RV-toetsen beschikbaar voor vmbo-groenscholen via Schoolexamenbank Groen.

Goed om te weten:

· Scholen kunnen de RV-toetsen van Groene Norm ongewijzigd inzetten of deze –op onderdelen– aanpassen aan de eigen wensen.

· Theorietoetsen kunnen ook online afgenomen worden.

· Alle deelnemende vmbo-groenscholen van Stichting Groene Norm kunnen gebruik maken van de RV-toetsen van Groene Norm.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over het zelf samenstellen van de RV-toetsen via Schoolexamenbank Groen? Of wilt u als school gebruik maken van de RV-toetsen die Groene Norm gaat samenstellen? Neem dan contact op met Wim Grooters, coördinator vmbo bij Groene Norm (w.grooters@groenenorm.nl of via 06 10 63 92 32)