Het VBG is er voor iedere vmbo-school die een vorm van groen onderwijs aanbiedt

Vrijdag 8 januari 2016 zijn de nieuwe statuten van de VBG gepasseerd bij de notaris.
Statuten die toekomstbestendig zijn en inspelen op de veranderingen in het vmbo. Al eerder zijn de statuten unaniem aangenomen door de leden van de VBG. U kunt de statuten downloaden via …..
Met deze duurzame stap is de vereniging op de toekomst voorbereid.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 kunnen vmbo-scholen het onderwijs aanbieden in de nieuwe profielen, waar het profiel Groen er een van is.
Kenmerkend van de nieuwe profielen is dat ze zijn opgebouwd uit zogenoemde profielmodulen, die worden aangevuld met keuzevakken. Deze keuzevakken kunnen hun oorsprong hebben in ieder profiel. Ook profielmodulen uit de profielen kunnen als keuzevak worden aangeboden.

Voor vmbo-scholen bestaat er voor het verzorgen van Groen onderwijs de keuze het profiel Groen aan te bieden of een ander profiel waar groene keuzevakken aan zijn toegevoegd. Nog al wat scholen bieden bijvoorbeeld het intersectorale profiel Dienstverlening en Producten (D&P) aan, waar ofwel profielmodulen Groen als keuzevak aan zijn toegevoegd, dan wel een aantal specifieke groene keuzevakken.

Met de wijziging van de statuten bestaat voor al deze scholen de mogelijkheid lid te worden en/of te blijven van de Vereniging Buitengewoon Groen.

De visie en het belang van de VBG is zoveel mogelijk leerlingen in het vmbo in aanraking te brengen met de groene elementen in het onderwijs, om op deze manier leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun keuzes.
De VBG probeert scholen hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit heeft ze altijd gedaan en zal ze ook in de toekomst blijven doen. Informatie en expertise over vmbo (en mbo) Groen, lesmateriaal, examinering, samenwerking bedrijven/instellingen, excursies en studiedagen zijn voorhanden binnen de vereniging.

Iedere school die hier behoefte aan heeft is van harte welkom bij de VBG!