Gepubliceerd Op: 30 juni 2020Categorieën: ArchiefReacties uitgeschakeld voor Stand van zaken platform vmbo Groen

Sinds het bericht in de VBG-nieuwsbrief van april 2020 is er weer voortgang geboekt met de vorming van het platform vmbo Groen. Het ziet er naar uit dat we na de zomervakantie kunnen gaan starten met de voorbereiding. Op de ALV in november 2020 staat het platform vmbo Groen op de agenda.

In Nederland zijn de platforms vmbo verenigd binnen SPV (Stichting Platforms VMBO). Sinds de vernieuwing van het vmbo in 2016 verbindt SPV de vmbo-platforms met beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma’s. Alle vmbo programma’s zijn inmiddels vertegenwoordigd binnen SPV, behalve profiel vmbo Groen. SPV is belangrijk voor het vmbo, ook voor profiel Groen. Door samen aan het vmbo te werken bundelen de platforms hun krachten en vormen zij daar waar nodig één vmbo-gezicht en zijn één gesprekspartner voor alle spelers in het onderwijsveld, zoals de ministeries van OCW en EZ, de VO Raad, de MBO Raad, SBB, CVTE en vertegenwoordigers van bedrijfssectoren.

Het is de wens van de VBG vanuit regionale samenwerking op docentniveau een eigen platform vmbo Groen op te bouwen. Ook Connect Groen waarin de vmbo Groen locaties van de AOC’s samenwerken binnen het zogenoemde ‘onderwijscluster’ heeft dit voornemen. Inmiddels heeft het bestuur VBG goede startafspraken kunnen maken met het bestuur van het onderwijscluster van Connect Groen. Afgesproken is dat een commissie een mogelijke nieuwe regionale indeling onderzoekt. De regio’s van de VBG vormen hierbij het vertrekpunt. In elke regio dienen zowel AOC-locaties als VBG-scholen aanwezig te zijn, waarbij het gewenst is dat de vmbo AOC-locaties zoveel mogelijk van verschillende AOC-signatuur zijn. Elke regio kent een coördinator, die afkomstig kan zijn van een VBG-school of van een AOC-locatie in die regio. De VBG kent 5 regio’s. Het aantal nieuwe regio’s is nog niet bekend. Elk platform kent een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van SPV. VBG-secretaris Susan Potiek en Edith Diepeveen van het onderwijscluster nemen als pilot dit jaar samen deel aan de SPV-bijeenkomsten. Zij worden ondersteund door de ‘voorbereidingsgroep’, waarin zowel VBG-bestuursleden als leden van het onderwijscluster van Connect Groen zitting hebben. De voorbereidingsgroep bepaalt de agenda en standpunten die Susan en Edith inbrengen in de SPV-vergadering. Op die wijze is zowel VBG als het onderwijscluster van Connect Groen verbonden met SPV.

Het is de bedoeling dat het platform vmbo Groen op regionaal niveau de ca. 40 VBG-scholen met de ca. 60 vmbo-locaties van de AOC’s verenigt. De gesprekken zijn in de eindfase en we bereiden een notitie voor waarin de samenwerking binnen het platform is beschreven. De gezamenlijke vertegenwoordiging binnen het bestuur van SPV en de samenwerking van VBG-scholen en vmbo locaties van AOC’s op regionaal niveau staat hierbij centraal. De concept-notitie leggen we als VBG-bestuur voor aan de leden op de ALV eind november 2020.

(meer informatie over SPV: klik hier)