Zoals bekend organiseert de VBG al enkele jaren succesvolle buitenlandse studiereizen. Vele collega’s hebben interessante ervaringen opgedaan en waardevolle contacten gelegd. Het zijn kortom reizen die de moeite waard zijn.

De (9e ) VBG-studiereis 2014 gaat zoals bekend naar Spanje, regio Murcia (Zuidoost Spanje).

Deze regio wordt ook wel de fruittuin van Europa genoemd vanwege de grote hoeveelheid fruit en groenten die er worden verbouwd en geëxporteerd.

Daarnaast is het interessant dat in de regio het fenomeen stadslandbouw duidelijk aanwezig is. Soms vanuit de traditie, soms wat meer recent, gedreven door economische motieven.

 

Resultaatgerichte excursie

De excursie is ingericht op het opdoen van inspiratie en het bekijken van voorbeelden uit het groene beroepsonderwijs en haar partners (bedrijven, overheden, instellingen, verenigingen (NGO’s), e.d.) in Zuidoost Spanje. Het centrale uitgangpunt is dat de studiereis voor de deelnemers input oplevert over het thema ‘Groen onderwijs en stadslandbouw’, zowel inhoudelijk, didactisch als logistiek.

Uiteraard gaan we zo veel als mogelijk in gesprek met docenten, leerlingen en overheidsfunctionarissen.

Met dit thema als uitgangspunt komen onderwerpen aan bod als:

  • Het Spaanse onderwijssysteem en het beroepsonderwijs in      het bijzonder.
  • De huidige situatie in het Spaanse groene beroepsonderwijs: overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse situatie; hoe benadert men in Spanje de kansen en uitdagingen.
  • De relaties en verbindingen tussen de school en de lokale regio. Hoe worden die relaties vorm gegeven bijvoorbeeld met  bedrijven, overheden, ondernemerschap, lopende initiatieven voor  stadslandbouw.
  • Hoe maken scholen hun onderwijs aantrekkelijk, ook met het oog op de instroom.

Bovenstaande lijst is zeker niet uitputtend. De studiereis richt zich op sterk op het opdoen van inspiratie en ideeën en transfer naar de eigen situatie.

Het concept programma is bekend (zie bijlage). Aanpassingen vinden plaats aan de hand van vragen van de deelnemers.

Om het rendement van de studiereis herkenbaar en optimaal te maken wordt aan de deelnemers enige voorbereiding gevraagd door:

  • Vooraf de leer- en informatievragen van de eigen school te formuleren (zie vragenlijst in bijlage)
  • Deze te relateren met het MIP
  • Enige informatie over het Spaanse onderwijssysteem door te nemen
  • De reisgids met informatie vooraf door te nemen
  • Bezoek van de inleidende bijeenkomst in september 2014  over ‘stadslandbouw en groen onderwijs’

 

Aanmelden, kosten en subsidie studiereizen (Erasmus+)

De aanmelding verloopt via het inschrijvingsformulier, dat in de bijlage (Samenvatting VBG-excursie Spanje, week 41: 8-11 oktober) is opgenomen: de VBG ontvangt (i.v.m. de subsidieaanvraag, zie onder) uw aanmelding graag vóór 20 april a.s.

Zoals elk jaar bedragen de kosten ca. €  1000,-, waarbij is inbegrepen de retourvlucht van Nederland naar Spanje, lokaal vervoer (bus) omgeving Murcia, overnachtingen in hotel, ontbijt, lunches en diners, begeleiding, voorbereiding en materialen.

Hotelaccommodatie is op basis van éénpersoonskamers in (minimaal) een 3-sterrenhotel. De kosten zijn zoals elk jaar opgebouwd uit groepskosten en persoonsgebonden kosten. De uiteindelijke kosten worden daardoor mede bepaald door het aantal deelnemers aan de excursie. De deelnemers wordt gevraagd in september a.s. vóóraf € 1.000,- over te maken op de rekening van de VBG. Na afloop wordt de balans opgemaakt en het teveel betaalde bedrag teruggestort dan wel het tekort gefactureerd.

Omdat men in Europa het belang van deze contacten inziet, wil men deze initiatieven ondersteunen. Subsidie geeft de deelnemers de mogelijkheid om een aanzienlijke bijdrage in de kosten te krijgen.

De oude regeling (BIOS) is echter vervangen door de regeling Erasmus+. Deze regeling maakt het mogelijk dat de vereniging subsidie aanvraagt voor de studiereis. Scholen hoeven dat dus niet meer individueel te doen. De VBG is het subsidietraject al gestart.

Scholen moeten zich wel registreren als partner. Voor deze (eenvoudige) registratie ontvangen de deelnemers tijdig een handleiding hoe te werk te gaan.

LET OP: Het is van groot belang dat we al in een vroeg stadium weten welke scholen gaan deelnemen aan de studiereis. De subsidieaanvraag, die de VBG voorbereidt en uitvoert, moet uiterlijk 25 april 2014 worden ingediend.

Daarom willen we graag uiterlijk 20 april weten wie aan de studiereis zal deelnemen.

Bij eventuele vragen stellen we uw reactie op prijs. Aarzel niet te bellen of te mailen.

Het bestuur beveelt de excursie naar Spanje van harte bij u aan !!

Met hartelijke groeten,

namens het voltallige bestuur VBG,

Cees de Jong, secretaris (Mobiel: 06-21247948 of c.dejong@cps.nl)