de VBG-studiedag op 21 maart in Wageningen. Een sprankelende dag met workshops, gastsprekers en collega’s ontmoeten van VBG-scholen. Tijdens deze dag is ook ruimte ingebouwd voor het onderwijs inhoudelijke gesprek en ontwikkelingen (praktijk gericht programma) t.a.v. profiel Groen en/of groene keuzevakken binnen andere profielen.

Voor deelname aan deze studiedag brengt VBG uw school maximaal E 40,00 p/p in rekening. Nb. u ontvangt een factuur o.v.v. professionalisering.

Dit kalenderjaar bestaat onze vereniging 30 jaar! VBG laat dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan bovenstaande studiedag en daarnaast aan een jubileumbijeenkomst dit najaar (laatste week september 2024) met een terugblik op de afgelopen 30 jaar en een vooruitblik gericht op opleiden van onze jeugd die hun toekomst vinden in een duurzame samenleving! Meer informatie hierover volgt in het voorjaar. U bent van harte uitgenodigd.