Gepubliceerd Op: 9 maart 2015Categorieën: VBG activiteiten0 Reacties on Grote opkomst studiedag

Afgelopen donderdag 19 maart 2015 op De Meerwaarde in Barneveld organiseerde het bestuur van de Vereniging Buitengewoon Groen haar jaarlijkse studiemiddag voor haar leden. Er was een grote opkomst met bijna 70 deelnemers van 27 VBG-scholen: docenten en onderwijsassistenten, teamleiders, directeuren, adjunct-directeuren, en directeuren. Het bestuur was bijna kompleet met in totaal 6 leden: Tonja Heeren en Bert van Opstal (regio Zuid), Jan Koelinga (regio West), Clasien Grootendorst (regio Midden), Hans Meinders (regio Oost) en Cees de Jong (regio Noord). Op het programma stond het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma centraal.

Er werd gestart met een heerlijke lunch, waarna Marije Bent, teamleider Groen van de Meerwaarde de deelnemers welkom heette. Aansluitend lichtte VBG-secretaris Cees de Jong het programma toe.

Het programma van de studiemiddag zag er als volgt uit:

12.00 -13.00 uur:  ontvangst met lunch
13.00 -13.05 uur:  welkom door mw. Marije Bent, TL Groen De Meerwaarde Barneveld
13.05 -13.10 uur:  toelichting op het programma door Cees de Jong, secretaris VBG
13.15 -14.20 uur:  workshopronde 1
14.20 -14.50 uur:  pauze: hapje & drankje; informatie VBG-studiereis 2015
14.55 -15.55 uur:   workshopronde 2
15.55 -16.00 uur:  afsluiting door Clasien Grootendorst, vice-voorzitter VBG

Toelichting workshops

In twee ronden van 60 minuten kon worden gekozen uit de volgende 4 workshops:

Workshop 1: Pilot vmbo profiel Groen

In augustus 2014 is de pilot vmbo profiel Groen gestart. In totaal 3 VBG-scholen en 6 AOC-locaties zijn druk doende met de inrichting en organisatie van het nieuwe examenprogramma vmbo Groen in hun onderwijs. De workshop gaat in op praktische groene zaken binnen de pilots en wil praktische vragen beantwoorden, zoals: -Hoe wordt een visie door de pilotscholen opgebouwd ? -Welke stappenplan kan worden toegepast bij de opbouw van het onderwijsprogramma ? -Welke voorbereidingen zijn in welke volgorde nodig ? Andere onderwerpen van de workshop waren o.a. de verschillende manieren waarop de pilotscholen hun onderwijs inrichten en de keuzes die daarbij worden gemaakt. Niet alleen de bovenbouw maar ook de onderbouw komt aan de orde. Er werd bijvoorbeeld ingegaan op aspecten zoals: -Op welke wijze worden de leerlingen in de onderbouw voorbereid op de keuzemogelijkheden in de bovenbouw ? -Op welke manier breng je in de onderbouw groen op een aantrekkelijke wijze voor het voetlicht ? Tenslotte gingen de deelnemers met elkaar aan de slag met het stappenplan tbv de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s. Aan het einde van de workshop werden volop vragen gesteld die we met elkaar hebben kunnen beantwoorden.

De workshop is gegeven door mw. Juliette Vermaas, projectleider pilot vmbo profiel groen.  Het stappenplan is opgesteld door Cees de Jong, secretaris VBG

 

Workshop 2: LOB – Waar wilt u naar toe ? Welke methode past hierbij ?

Vanaf 2016 vormt LOB de rode draad in het nieuwe vmbo-programma. Alle leerlingen moeten stelselmatig worden begeleid bij de oriëntatie op en keuze voor profielen en leerroutes tot en met de keuze voor een vervolgopleiding. LOB vindt plaats door de hele opleiding heen in alle leerjaren in de onder- en bovenbouw. Voor veel VBG-scholen betekent dit een enorme uitdaging. Rob van der Ploeg, manager strategie en innovatie bij Edu’Actief, en Peter van Loon, expert vmbo bij het Ontwikkelcentrum, gaan met u een andere uitdaging aan: in de workshop van 60 minuten willen zij met u de ideale LOB-methode ontwikkelen ! We starten met de LOB-scan: wat hebt u al, weet u al, doet u al ? En: waar liggen ontwikkelpunten ? Vervolgens werd de nieuwe LOB-methode waar Edu’Actief en Ontwikkelcentrum gezamenlijk aan werken toegelicht. Tot slot hebben de deelnemers bevraagd of deze methode in ontwikkeling aansluit bij de wensen van de scholen voor de ideale LOB-methode.

De workshop is gegeven door Rob van der Ploeg, manager strategie en innovatie bij Edu’Actief, en Peter van Loon, expert vmbo bij het Ontwikkelcentrum.

 

Workshop 3: Lesmateriaal voor profielmodulen en keuzevakken vmbo groen

In deze workshop stond het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal centraal voor de nieuwe profielmodulen én de keuzevakken van het profiel vmbo groen. Alle VBG-scholen zowel met profiel groen als met profiel D & P hebben hiermee te maken. De invoeringsdatum van 1-8-2016 komt naderbij. De workshop vormde het startpunt om samen met het Ontwikkelcentrum te werken aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal.

Om deze workshop effectief voor te bereiden heeft het bestuur VBG in de afgelopen weken een eerste inventarisatie uitgevoerd samen met de VBG-scholen. De inventarisatie geeft een eerste beeld welke keuzevakken worden aangeboden en aan welke producteisen het lesmateriaal moet voldoen. In totaal hebben 30 VBG-scholen hun wensen en ’top 10′ van keuzevakken ingeleverd. Jan van Driel gaf het volgende lijstje door:

Het groene machine park: 11; Tuinontwerpen en -aanleg: 14; Werken in tuin en landschap”15; Bloemwerk: 16; Groen vormgeving en styling: 12; Groene groei: 11; Groet & oogst: 10; Houden van dieren: 21; Gezonde dieren: 13; Water: 6; Smakelijk eten:8; Groene zorg: 6 en Natuurlijk groen: 6.

Samen is gezocht naar antwoorden op de gestelde vragen en wensen die op de werkvloer leven van de groene afdelingen en worden de eerste afspraken gemaakt.  Er zijn allerlei ideeën ingeleverd die nog worden verwerkt en aan de contactpersonen VBG worden gestuurd via het secretariaat VBG. Duidelijk is gesteld door Jan van Driel en Peter van Loon, dat de profielmodulen alle 4 voor zowel B, K als G klaar zijn voor 1-8-2016.

De workshop is gegeven door Jan van Driel, expert vmbo groen bij het Ontwikkelcentrum

 

Workshop 4: Groentekweekproject Voortgezet Onderwijs

De laatste workshop betrof het Groenkweekproject van Canna BV uit Oosterhout. Het is een teeltpracticum waarvoor ook een uitgebreide handleiding is geschreven. De deelnemers hebben met elkaar de theorie doorgenomen op hoofdlijnen en daarna een zaaipracticum tomaat uitgevoerd. Tenslotte is aandacht besteed aan de eindtermen van het nieuwe examenprogramma profiel groen. Eindtermen van de profielmodulen 1 (groene productie) en 3 (vergroening stedelijke omgeving) en de keuzevakken groene groei en grooi & oogst worden door het lespakket afgedekt. Yvonne van der Meijden van Kempenhorst College uit Oirschot gaf een impressie van de opgedane ervaring met het project de afgelopen jaren.  Het project wordt de komende opgeschaald en ook reguliere middelbare scholen worden uitgenodigd mee te doen.  Het lespakket is bedoeld om in het onderwijs vorm en inhoud te geven aan bewustwording. Het lespakket is een praktisch pakket waarin ervaren en leren hand in hand gaan. In dit lespakket kunnen de leerlingen met voedingstoffen en substraten van CANNA in kweektenten zelf planten kweken. Het bijzondere aan ‘Indoor Growing’ is dat je controle hebt over de omgeving van de plant en dus jaarrond kunt telen.

Scholen die tot nu toe hebben deelgenomen aan het groentekweekproject zijn:

Kempenhorst College (vmbo), Oirschot
Elde College (vmbo), Schijndel
Jacob Roelands College (vmbo), Boxtel
Commanderij College (vmbo), Gemert
Metameer (vmbo), Boxmeer
De Groene Campus (mbo), Helmond
Citaverde College (vmbo-mbo), Horst
Citaverde bedrijfsopleidingen, Horst
Helicon Opleidingen (vmbo), ’s-Hertogenbosch
Helicon Opleidingen (vmbo), Eindhoven
Lentiz Life College (vmbo-mbo), Schiedam
Christelijk Lyceum, Apeldoorn
Jeroen Bosch College, ‘s-Hertogenbosch

De workshop is gegeven door Agnes van de Wetering, consulent Indoor Growing, Canna Corporate Oosterhout

 

Informatiemap workshops
Van de workshops is een informatiemap samengesteld en aangeboden aan de deelnemers van de studiedag. Digitaal krijgen alle contactpersonen van de VBG-scholen de handouts toegestuurd vanuit het secretariaat VBG.

Informatie VBG-studiereis 2015  (oktober 215)                                                           Het bestuur VBG presenteerde de beschikbare informatie over de internationale studiereis VBG 2015. De keuze voor 2015 is gevallen op IERLAND met als thema LOB. Clasien Grootendorst, Bert van Opstal en Cees de Jong hebben het programma en thema ruwweg toegelicht. Ook is aangegeven dat het aantal deelnemers maximaal op 30 is gesteld.

Certificaat                                                                                                                                  Alle deelnemers van de studiemiddag VBG hebben een certificaat van de VBG op naam ontvangen voor hun portfolio.

 

Cees de Jong, secretaris