Gepubliceerd Op: 13 oktober 2016Categorieën: StudiereisReacties uitgeschakeld voor Studiereis Schotland 2016

Studiereis Schotland 5-8 oktober 2016

 

De studiereis vond plaats in Schotland (Edinburgh en Glasgow) met in totaal 38 personen afkomstig van 17 VBG-scholen. Al eerder, op 16 september jl. was de excursie voorbereid met inleiding, presentaties, verkenning programma en inventariseren van te stellen vragen.

Als thema is dit jaar gekozen voor ‘gepersonaliseerd leren’. Veel scholen zijn op de een of andere manier bezig met het invullen van een vorm van maatwerk i.c.m. loopbaanleren (LOB), zoals de vernieuwing van het vmbo aangeeft c.q. mogelijk maakt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het wat (inhoud: bijvoorbeeld met keuzepakketten en -mogelijkheden) maar ook naar het hoe (didactische organisatie: bijvoorbeeld werkplekkenstructuur, differentiëren). Schotland is als bestemming gekozen omdat het in het begin van deze eeuw is gestart met het zogenoemde ‘Curriculum for Excellence’ dat o.a. ‘personalised learning’ als doelstelling heeft. Door de studiereis konden de deelnemers zich op de hoogte stellen van de stand van zaken van gepersonaliseerd leren in de schoolpraktijk.

Na een voorspoedige vliegreis werd op 5-10 gestart met algemene inleidingen over o.a. het Schotse onderwijssysteem door het Schotse ministerie, over ouderbetrokkenheid door de landelijke oudervereniging (SPTC) en over boerderij-educatie door de organisatie RHET.

Op 6-10 en 7-10 stond de schoolpraktijk centraal. Er was een keuze mogelijk uit 5 VO-scholen, een ROC en een groene praktijkschool, zowel in Edinburgh als in Glasgow. Elke dag konden de deelnemers aan de excursie kiezen voor de scholen, die ze wilden bezoeken. Onderling werd de gevonden informatie uitgewisseld. Er zijn op elke school voorbeelden gevonden van gepersonaliseerd leren. Een prachtig voorbeeld was een leerlijn van het vak geschiedenis, die was opgebouwd met ‘skills’ (vakvaardigheden), die in leerlingentaal waren beschreven. Elke week werd door de vakdocent samen met de leerling bepaald waar hij/zij stond en werden afspraken gemaakt om bijvoorbeeld tijdig een toets/examen te kunnen afleggen. Elke week in het laatste lesuur vonden daartoe gesprekjes (ca. 3 minuten per leerling) plaats. Ook van andere vakken zijn leerlijnen met beschreven ‘skills’ ontwikkeld in de praktijk. We hebben er digitaal diverse meegekregen. Daarnaast is tijdens de schoolbezoeken informatie uitgewisseld over allerlei onderwerpen o.a. talentontwikkeling, binnen- en buitenschools leren, projectonderwijs, zorg, begeleiding van leerlingen, professionalisering van docenten, lesopbouw, salaris docenten, inspectie, kwaliteit, ICT, toetsen en examinering, mentoraat, relatie ouders, stage, balans theorie & praktijk in de lessen, LOB, pr & voorlichting, nazorg, relatie met MBO en natuurlijk is er gesproken over groen onderwijs.

De reis naar Schotland was de 11e buitenlandse excursie van de VBG voor haar leden.

In 2017 volgt de 12e excursie met een nieuw onderwijskundig onderwerp waarschijnlijk in Zuid-Duitsland/Zwitserland. De VBG-reizen ontvangen Europese subsidie.