Gepubliceerd Op: 24 oktober 2013Categorieën: Studiereis0 Reacties on Excursie Tsjechië top !

Waarde excursiegenoten,

 

Het bestuur kijkt met ‘buitengewoon’ veel genoegen terug op de buitenlandse excursie naar Tsjechië in week 40 van 2-5 oktober 2013. Met in totaal 28 deelnemers van 14 VBG-scholen hebben we ons kunnen verdiepen in voor ons nieuwe vormen van groen praktijkleren.  Zoals op verzonden briefkaarten uit Brno aan alle VBG-scholen te lezen is de excursie zeer goed gewaardeerd.

Op de bezochte groene scholen in Tsjechië hebben we veel inspirerende voorbeelden gezien en besproken, die na een transfer mogelijk binnen een nieuwe organisatie van groen praktijkleren passen, zoals ook in het MIP VBG 2013-2015 beschreven.

Deze ontwikkelopdracht en -route liggen nu voor ons.

De gehele operatie voeren de VBG-scholen uit in het kader van het MIP (Meerjarig Investeringsprogramma) in 2013-2015. Doel is dat elke VBG-school stappen zet om praktijkleren met nieuwe lokale groene partners (bedrijven, instellingen, overheden, e.d.) te gaan organiseren.

Vanuit de subsidie door het ministerie van Economische Zaken organiseert het bestuur VBG een landelijk project waaraan elke VBG-school kan meedoen.

Op 15 november op de Algemene Ledenvergadering (ochtend tot begin middag, met lunch, in Oss op Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid ) vindt de start plaats en ligt het accent op de inhoud o.a. door praktische workshops van collega’s van VBG- en AOC-scholen. Het project wordt procesmatig en financieel toegelicht.

Het bestuur hoopt alle deelnemers daar weer te ontmoeten !

Op 16 januari 2014 is de vervolgbijeenkomst gepland voor de excursiegroep Tsjechië (einde middag tot begin avond, met diner, in Barneveld).

Op deze bijeenkomst staat de transfer centraal van de voorbeelden en ideeën uit Tsjechië naar jullie afdelingen vmbo Groen op de VBG-scholen.

Bijgevoegd is de groepsfoto gemaakt op woensdag 3 oktober (tuinbouwschool te Melnik, toestel van Bert van Opstal, vakcollege Tilburg).

Jullie inzet, inspiratie, uitwisseling en samenwerking past bij de naam van onze vereniging !