Gepubliceerd Op: 25 juni 2012Categorieën: Studiereis0 Reacties on VBG-excursie Oostenrijk 3-6 oktober 2012

 

Ook dit jaar onderneemt de VBG weer een buitenlandse excursie. Het concept-programma, informatie, aanmeldingsformulier en vragenformulier is per e-mail en per brief naar de contactpersoon van de school gestuurd. Hierin leest u ook hoe een subsidie bij het Europees Platform is te verkrijgen.

Dit jaar valt de reis in week 40: woensdag 3-zaterdag 6 oktober 2012 naar Wenen en omgeving (Neder-Oostenrijk) in Oostenrijk. De reis wordt georganiseerd door Hans Blankestijn (AOC Raad) en Cees de Jong (VBG).

Thema van de studiereis zal zijn: ‘VERGROENING VAN HET GROENE ONDERWIJS’

Zoals aangekondigd op de VBG-studiemiddag op 22 maart in Hoevelaken valt dit jaar het oog op Oostenrijk omdat daar vergroening (toepassen van duurzame economie) binnen de groene sector en groen onderwijs op Nederland voorloopt, al meer vorm en inhoud heeft gekregen, diverse partijen verbindt en een nationale aanpak kent. Bij de studiereis gaat het zowel om (nationaal) beleid, groene bedrijven, inhoud en organisatie op niveau van de school, docent en leerling en de docentenopleiding. Een bijkomende reden is dat het Oostenrijkse onderwijs een voorbereidende beroepsklas kent (of Polytechnische Schule) die één jaar duurt (de leerplichtige 9e klas). Deze voorbereidende beroepsklas is enigszins te vergelijken met de bovenbouw van ons vmbo. Alleen in Nederland en Oostenrijk komt deze voorbereidende fase in een aparte schoolsoort voor.

Vergroening staat hoog op de economische agenda en omvat alle activiteiten die duurzaam ondernemen mogelijk maken. Duurzaamheid vertalen binnen je bedrijf is niet suf maar winstgevend. Veel van deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (mvo). De overheid heeft inmiddels 9 ‘topsectoren’ aangewezen waarvan de komende jaren extra economische groei wordt verwacht. Twee van die topsectoren (‘Agro & Food’ en ‘Tuinbouw & Uitgangsmaterialen’) vallen rechtstreeks onder het groene domein en vier topsectoren (Energie, Design, Water, Life Sciences/Biotech) hebben er sterke banden mee. Groene groei is alleen mogelijk als tegelijk oplossingen worden gevonden voor belangrijke vraagstukken op gebied van natuur en milieu (bijvoorbeeld schaarste aan grondstoffen, energiebesparing, klimaatverandering, druk op natuur en dierenwelzijn).

Vergroening biedt het groene onderwijs kansen om zich beter als groene partij in beeld te brengen. Groene opleidingen hebben veel kennis op gebied natuur & milieu en zijn thuis op gebied van water, lucht en bodem. We zijn zeer innovatief om bijvoorbeeld bedrijfsprocessen milieuvriendelijker te organiseren. We hebben antwoorden op vragen op gebied van leefomgeving, leefstijl en gezonde voeding. Met vergroening kunnen groene opleidingen hun werkveld uitbreiden en hun imago sterk verbeteren, zowel vmbo als mbo Groen.

De excursie is ingericht op het verzamelen van voorbeelden uit het groene onderwijs, bedrijven, overheid en groene lerarenopleiding in Oostenrijk. Hoe werkt het in de praktijk ? Wat is de inhoud en hoe wordt het overgebracht aan de leerlingen ? Welke organisatie en docentcompetenties zijn nodig om vergroening de school binnen te halen ?Hoe vindt borging van de bereikte resultaten in de groene opleiding plaats ?

Deze studiereis biedt de gewenste verdieping op gebied van vergroening.

Vooraf wordt een uitgebreide informatiemap samengesteld. In het programma worden voorbeelden in de schoolpraktijk bezocht, getoond en besproken met directie, collega-docenten en leerlingen. De studiereis vindt plaats in de context van het Oostenrijkse schoolsysteem. Behalve een uiteenzetting en toelichting op de scholen is tevens een bezoek aan het ministerie van Landbouw gepland. Na het succes van afgelopen jaar wordt op het laatste dagdeel aandacht geschonken aan de transfer van alle verzamelde kennis naar de situatie op de eigen school. Tenslotte wordt ca. 2 maanden (december 2012/januari 2013) na terugkomst een vervolgbijeenkomst georganiseerd om de eerste ervaringen uit te wisselen, kennis te delen of een specifiek onderwerp nader toe te lichten.

Het bestuur van de VBG beveelt deze studiereis van harte bij u aan. Het aantal deelnemers is geraamd op ca. 25 personen: directeuren, teamleiders, docenten zijn van harte welkom. Ook onze relaties bij het ministerie van ELI, OCW, Stoas Hogeschool, Ontwikkelcentrum, Aequor, Groene Kennis Coöperatie,VHG, Inspectie van het Onderwijs, Platform VMBO Intersectoraal en SiLO (Vakblad Groen Onderwijs) worden uitgenodigd.

Geef u zsm op bij Denise van Doremalen: maak gebruik van de portvrije enveloppe of mail rechtstreeks aan d.doremalen@cps.nl. Gebruik het aanmeldingsformulier (scan).

Voor vragen kunt u zich wenden tot het bestuurslid van uw VBG-regio:

Clasien Grootendorst (Van Lodenstein College Hoevelaken): 033-2541541 (regio Midden)

Mirjam Lageschaar (St. Canisius, Tubbergen/Almelo: 0546-488488 (regio Oost)               

Cees de Jong (CPS Amersfoort) 033-4534343 of 06-21247948 (regio Zuid)                      

Jan Koelinga (Melanchthon Bleiswijk): 010-5212822 (regio West)                                       

Sjaak Stans (Ulenhof College Vorden): 0575-551155 (regio Oost)                                           

Hans Meinders (Twents Carmel College Oldenzaal): 0541-532333 (regio Noord)              

Marc Jan Trouwborst (De Meerwaarde Barneveld): 0342-412284 (regio Midden)