Op 10 december kwam de VBG-regio Noord bijeen op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. In totaal 10 vertegenwoordigers van de 4 noordelijke VBG-scholen (te weten: dr. AJC Hoogezand (1), Anna Maria van Schurman uit Franeker (2), Campus Winschoten (Dollard College) (3) en CSG Liudger uit Drachten(4) hebben gesproken over o.a. het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) van de VBG en het opstellen schoolprject, de harmonisatie van de examens vmbo Groen, doorstroomonderzoek groen vmbo-mbo en het onderwijs binnen de afdelingen vmbo Groen op de VBG-scholen.

De scholen komen in februari 2014 weer bijeen in Franeker met als belangrijkste onderwerp de schoolprojecten van het MIP VBG.

Op de foto (vlnr), staand: Marleen Wilbrink (1), Stieneke Hilvering (1), Rewert Bredman (3), Femmy Heeringa (4), Maarten Klaver (4) en Bert Lesterhuis (1); zittend: Karin van Dijk (1), Aize Soeten (4), Hielke de Boer (4), Jacolien de Lange (1) en Cees de Jong.