Gepubliceerd Op: 13 mei 2012Categorieën: Archief0 Reacties on VBG rondt KIGO 2010 af

Het project ‘VBG-scholen, buitengewoon in wijk en regio’ is op 8 mei 2012 succesvol afgerond ! Dertien VBG-scholen hebben in 2010-2011 enthousiast samen gewerkt aan het gezamenlijk KIGO project. Het VBG-project is onderdeel van het GKC-programma ‘Groene Kennis voor Burgers’. In het project hebben de scholen vraaggericht gewerkt aan unieke en innovatieve projecten binnen de programmathema’s  zoals gezonde voeding, leefstijl en leefbaarheid. De projecten zijn geborgd in het curriculum van de deelnemende scholen als vast onderdeel in het PTA. Samenwerken met burgers in de wijk en regio draagt zo bij aan vernieuwing en externe gerichtheid van het groene onderwijs van de VBG-scholen. De deelprojecten waren zeer verschillend van aard waardoor samenwerking en uitwisseling tijdens 6 landelijke bijeenkomsten een veelheid aan resultaten heeft opgeleverd over praktisch leren buiten het klaslokaal. Voor kenniscirculatie is bijgedragen door vastlegging en uitwisseling van resultaten op de genoemde bijeenkomsten, diverse websites en Vakblad Groen Onderwijs (december 2011). Daarnaast volgden twee studenten van de Stoas Hogeschool de deelprojecten op het leeraspect ‘vorm en inhoud geven aan nieuwe vormen van leren’. De opbrengsten zijn opgenomen in een wetenschappelijk onderzoek over professionalisering van docenten binnen groen onderwijs (WU, 2012).  Onder leiding van de projectleider is nu ook de verslaglegging en de financiële verantwoording perfect verlopen!

Het bestuur VBG bedankt alle personen die een bijgedrage hebben geleverd aan dit project ! Deelnemende scholen en contactpersonen: De Meerwaarde (Barneveld), Marc Jan Trouwborst; Twents Carmel College (Oldenzaal), Hans Meinders; Pius X – College (Bladel), Heleen Koggel; Stedelijk College Zoetermeer, Irma Lommers, Marjolein Hendriks; Het Hooghuis (Oss), José van Grunsven, Miriam Ruijs; Ulenhof College ’t Beeckland (Vorden), Bert Mulderij; Hub van Doornecollege (Deurne), Ine Rademakers; MBC Economie & Groen (Tilburg), Bert van Opstal; Kempenhorst College, (Oirschot), Jan van den Broek; Melanchthon Business School (Bleiswijk), Jaap Harreman; Het Westeraam (Elst), Rob Janssen; Porta Mosana College (Gronsveld), Jo Janssen, Frans Maassen; Stoas Hogeschool (Wageningen), Wilbert Waggelink.

Een speciaal woord van dank is voor de penvoerder van het project Chr. College Schaersvoorde (Aalten), Wim Meijnen en voor Susan Potiek, onze projectleider van CPS ! Heel veel dank allemaal voor het getoonde werk en inzet !

Mede door deze ervaring is in overleg met het programma ‘Groene Kennis voor Burgers’ een nieuwe én innovatief KIGO-project voor 2012-2014 aangevraagd onder de naam ‘VBG-scholen ondernemen vmbo-breed in de directe leefomgeving’. In dit project werken grijze en groene afdelingen van de VBG-scholen samen met ondernemers in de regio aan groene vragen van burgers. Leerlingen van bijvoorbeeld Techniek, Zorg & Welzijn of de theoretische leerweg werken in de groene beroepspraktijk aan innovatieve (groene)vragen.

Namens het bestuur VBG, Jan Koelinga (voorzitter) en Cees de Jong (secretaris)