Gepubliceerd Op: 23 april 2020Categorieën: VBG activiteitenReacties uitgeschakeld voor VBG-scholen geven input aan OCW

VBG-scholen geven input aan OCW over herstarten onderwijs Profiel Groen leerlingen per 1 juni 2020

Contactpersonen van de VBG-scholen hebben op 23 april 2020 de onderstaande mail “Veldraadpleging” van VBG ontvangen:

Beste contactpersonen VBG,

Na de VBG-nieuwsbrief van afgelopen maandag (20 april 2020), nogmaals een bericht van de VBG.

Gistermiddag heeft OCW, via de Stichting Platforms vmbo onze vereniging benaderd met enkele vragen. Deze vragen gaan over de verstrekkende consequenties van de RIVM-voorschriften/Corona d.d. 21 april jl., met name voor het beroepsgerichte programma Profiel Groen. SPV vraagt ook VBG-input te leveren zodat SPV volgende week een advies aan OCW kan formuleren.

Middels deze mail benadert VBG haar scholen om input/ideeën uit ‘het veld’ te verzamelen. Denk svp mee! U kunt telefonisch contact opnemen met het VBG-bestuurslid in uw regio (contactgegevens onderaan deze mail) of een reactie mailen naar de secretaris van de VBG. Gezien het spoedeisende karakter van dit thema/het SPV-advies vraagt VBG u dit uiterlijk zondag (26 april 2020) te doen.

A.s. maandagmorgen (27 april 2020) structureert het dagelijks bestuur van de VBG de binnengekomen reacties waarmee zij de SPV zal voeden voor het SPV-advies richting OCW.

Alvast onze hartelijke dank voor uw input en medewerking!

Om welke vragen/input gaat het?

Hieronder een citaat uit de mail van SPV:

“Intussen volgen vmbo-leerlingen onderwijs op afstand, voor beroepsgerichte programma’s (voor BB en KB-leerlingen bijna 50% van hun programma) is dat heel lastig. Ook als het onderwijs weer opgestart wordt zullen de beroepsgerichte programma’s nog niet gegeven kunnen worden zoals we gewend zijn. De huidige 3e jaars leerlingen hebben dan 4 maanden of meer nauwelijks beroepsgericht onderwijs gevolgd.

OCW heeft SPV gevraagd na te denken over de vraag hoe het beroepsgerichte onderwijs weer opgestart kan worden en of er maatregelen genomen moeten worden omdat leerlingen langere tijd geen of weinig praktijkgericht onderwijs gevolgd hebben.

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:

• Moet er vastgehouden worden aan de eis van 4 profielmodulen en 4 beroepsgerichte keuzevakken of kunnen we naar een beperking kijken
• Moet alle franje uit het programma geschrapt worden en zo ja wat is dan de echte kern van elk programma
• Wat is er extra nodig, bijv. in de vorm van zomerscholen, zomerkampen, beroepsgerichte cursussen, enz. om leerlingen voor beroepsgerichte programma’s ‘bij te spijkeren’ en kan dat wel?
• Wat vragen we aan de onderwijsinspectie als het gaat om toezicht, regels, enz.

Vanuit SPV willen we, samen met de platforms, een advies formuleren aan OCW, over het beroepsgerichte vmbo, als de corona maatregelen minder streng worden.”

Contactgegevens per VBG-regio:
Regio Noord: Teo de Groot, 06.30149155 t.degroot@annamaria.nl
Regio Midden: Clasien Grootendorst, 06.29055737 gt@vanlodenstein.nl of Ronald van der Vlies, 06.24368200 vli@lekenlinge.nl
Regio Oost/secretaris: Susan Potiek, 06.55824100 s.potiek@cps.nl
Regio West: Cees de Jong, 06.21247948, cdjong@melanchthon.nl
Regio Zuid: Tonja Heeren, 06.12308125 t.heeren@eldecollege.nl  of Bert van Opstal, 06.46199504 bvopstal@campus013.nl

Met vriendelijke groet, namens het VBG-bestuur

Susan Potiek,
secretaris VBG
E: s.potiek@cps.nl
M: 06-55824100