Gepubliceerd Op: 22 september 2017Categorieën: StudiereisReacties uitgeschakeld voor VBG studiereis 2017

De voorbereidende bijeenkomst vond plaats op 15 september 2017

De VBG-studiereis staat gepland voor 27 t/m 30 september 2017 naar Noorwegen! Inmiddels hebben 40 VBG-leden zich hiervoor ingeschreven!

Als onderdeel van de reis organiseert de VBG een voorbereidende bijeenkomst. Kennismaken met reisgroep, informatie over het programma, verdere verkenning van het thema (door gastspreker Henk Sissing) en het Noorse onderwijs (door gastspreker Martin Waanders). Deze informatieve middag vond plaats op 15 september 2017 in Geldermalsen, bij VBG-school ‘De Lingeborgh’ waar we zeer gastvrij zijn ontvangen!

Een korte inleiding op het thema persoonsvorming en bestemming Noorwegen:

Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren tot gelukkige en zelfverantwoordelijke volwassenen. De schoolomgeving fungeert als een sociale en veilige oefenplaats, afgebakend van de buitenwereld en gericht op zelfontplooiing. Op weg naar een toekomstige plaats in de maatschappij met een diploma (kwalificatie) en in omgang met anderen in de onze maatschappij (socialisatie). Steeds meer is de roep naar persoonsvorming te horen. Autonoom en onafhankelijk worden in denken en handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. De ontwikkeling van   intrapersoonlijke vaardigheden waarbij jongeren steeds zelfstandiger keuzes maken die hun persoonlijke welzijn bevorderen. Daar waar het écht om gaat in het leven en begint bij jezelf.

Met de Noorse onderwijscollega’s gaan we hierover in gesprek en laten we ons inspireren door de Noorse aanpak gericht op het coachen van jongeren bij dergelijke keuzes.

“Bildung is zeer ingevoerd op de Noorse scholen, Noorse auteurs schrijven veel over dit thema.

Noorwegen is een rijk en geëmancipeerd land, met véél aandacht voor gelijke behandeling. Brede vorming van leerlingen (6 – 16 jaar) staat hoog in het vaandel en betrokken ouders denken en doen mee. ‘Sluit vooral niet aan bij de doelgroep’ en boei ze met o.a. ethiek, expressie, inlevingsvermogen en persoonlijke ontwikkeling. Ken je leerlingen, observeer hoe t staat met o.a. hun nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag, aanpassingsvermogen en gevoeligheid. De mate van ontwikkeling van een land is af te lezen aan de mate van betrokkenheid van leraren, ouders en leerlingen.” aldus de gastsprekers deze middag.