Gepubliceerd Op: 24 mei 2017Categorieën: StudiereisReacties uitgeschakeld voor VBG studiereis 2017
VBG studiereis 2017 Noorwegen

De VBG-studiereis staat gepland voor woensdag 27 t/m zaterdag 30 september 2017 naar Oslo in Noorwegen! Inmiddels zijn er contacten met scholen in Oslo over het thema  van deze studiereis ‘persoonsvorming’. Het aantal deelnemers is vastgesteld op 40 personen, de inschrijving ging op 25 mei van start op basis van datum van aanmelding per mail via s.potiek@cps.nl. Inmiddels is het maximum aantal deelnemers bereikt. Bij aanmelding komt u op de reservelijst (update 28 juni 2017).

Het is mogelijk een subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de kosten van de studiereis. De eisen bij de subsidieaanvraag zijn aanscherpt door de subsidieverstrekker. Na inschrijving hebben de deelnemers hierover op 28 juni jl. aanvullende informatie en een stappenplan ontvangen.

Voorbereidende bijeenkomst op vrijdagmiddag 15 september 2017:

Als onderdeel van deze studiereis organiseren we een voorbereidende bijeenkomst op vrijdagmiddag 15 september 2017 in Geldermalsen bij VBG-school “De Lingeborgh”. Deze middag maakt u kennis met alle deelnemers, verkennen we het reisthema persoonsvorming (‘Bildung’), de gastspreker Martin Waanders vertelt uit eigen ervaring over het Noorse onderwijs. Tevens de laatste mededelingen en materialen voor de studiereis.

Een korte inleiding op het thema persoonsvorming:

Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren tot gelukkige en zelfverantwoordelijke volwassenen. De schoolomgeving fungeert als een sociale en veilige oefenplaats, afgebakend van de buitenwereld en gericht op zelfontplooiing. Op weg naar een toekomstige plaats in de maatschappij met een diploma (kwalificatie) en in omgang met anderen in de onze maatschappij (socialisatie). Steeds meer is de roep naar persoonsvorming te horen. Autonoom en onafhankelijk worden in denken en handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. De ontwikkeling van intrapersoonlijke vaardigheden waarbij jongeren steeds zelfstandiger keuzes maken die hun persoonlijke welzijn bevorderen. Daar waar het écht om gaat in het leven en begint bij jezelf.

Met de Noorse onderwijscollega’s gaan we hierover in gesprek en laten we ons inspireren door de Noorse aanpak gericht op het coachen van jongeren bij dergelijke keuzes.