Gepubliceerd Op: 26 juni 2020Categorieën: ArchiefReacties uitgeschakeld voor VHG: groenbranche blijft opleiden ondanks coronacrisis

Branchevereniging VHG is blij met de resultaten van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt en Onderwijs, dat recent onder VHG-leden is gehouden. De coronacrisis lijkt nog geen invloed te hebben op het opleiden van jonge vakmensen in de groenbranche. Ruim de helft van de deelnemende bedrijven heeft momenteel een bbl- of bol-leerlingen in dienst. Bijna 75% wil komend schooljaar een leerling plaatsen. Het gaat hierbij vooral om bbl- en bol-leerlingen, maar ook om zij-instromers en deelnemers aan de VHG Branche-opleiding. Een ruime meerderheid van de deelnemende bedrijven verwacht dat het aantal vaste en flexibele medewerkers in de tweede helft van dit jaar gelijk blijft of toeneemt. Wel zijn er zorgen bij bedrijven die werken in het openbaar groen, de verzorging van bomen en de interieurbeplanting. In totaal hebben 237 VHG-leden deelgenomen aan het onderzoek. Dat is een respons van 24%.

VHG-directeur Egbert Roozen: “Ik ben heel blij met de opleidingsinspanningen van onze leden. Van de vorige economische crisis hebben we geleerd, dat als opleidingen in zo’n periode terug lopen er daarna een groot te kort aan vakmensen ontstaat. Dat moeten we in deze coronacrisis koste wat kost zien te voorkomen. VHG zet zich als belangenbehartiger in om ervoor te zorgen dat de groenbedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen beschikken die ze nodig hebben. Samen met het bedrijfsleven en de scholen werken we er hard aan, dat opleidingen aansluiten bij wat er in de praktijk nodig is.”

Over Branchevereniging VHG
Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en het boomspecialistische onderhoud. VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.