Gepubliceerd Op: 2 september 2019Categorieën: VBG activiteitenReacties uitgeschakeld voor Via VBG toegang tot examenproducten Groene Norm

Via de VBG gebruik maken van Schoolexamenbank Groen van Groene Norm.

De vmbo-examenproducten van Groene Norm (GN) zijn beschikbaar voor docenten van AOC’s en per 1 oktober 2019 ook van VBG-scholen!                                     .

EXTRA VOORLICHTING door Groene Norm in september 2019:
Tijdens de twee workshops van Groene Norm heeft u wellicht op 22 maart jl. (VBG 25 jaar) reeds kennisgemaakt met de examenproducten. Bij voldoende interesse wil Groene Norm in de maand september 2019 nog een workshop verzorgen.

Datum opties: dinsdag 17 september of vrijdag 20 september, tussen 15.00 – 18.00 uur.
Locatie nog nader te bepalen, afgestemd op de aanmeldingen voor deze voorlichting. Aanmelden voor deze voorlichting kan tot uiterlijk 14 september a.s. via de secretaris: s.potiek@cps.nl

Groene Norm presenteert tijdens deze voorlichting alle bijzonderheden en vernieuwingen van beide producten zodanig dat u er direct mee aan de slag kunt. Het is handig dat u uw eigen laptop meeneemt zodat u ter plekke kunt oefenen met het samenstellen van schoolexamen via Schoolexamenbank Groen.

Nb. voor het gebruikmaken van de examenproducten binnen uw school in schooljaar 2019-2020: dan uw aanmeldingsformulier ingevuld retour bij de secretaris op 22 september 2019.

Meer informatie:
Schoolexamenbank Groen

[www.schoolexamenbankvmbo.nl] is een digitale itembank met gevalideerde kennisvragen en praktijkopdrachten (items) voor de beroepsgerichte schoolexamens vmbo groen. Met deze items kunnen docenten van AOC’s hun eigen schoolexamens samenstellen volgens erkende kwaliteitsnormen en goede toetsmatrijzen. Theorie-examens kunnen online en schriftelijk afgenomen worden; praktijkexamens alleen schriftelijk.

Gebruik maken van diensten van GN door VBG-scholen:
Na overleg tussen GN en de VBG eerder dit jaar is afgesproken dat VBG-scholen tegen dezelfde kosten als vmbo-locaties van AOC’s toegang tot beide examenproducten van Groene Norm krijgen. Er zijn geen instapkosten vereist voor VBG-scholen. Wel is de afspraak dat VBG-scholen die willen deelnemen aan de groene examenbank dit alleen via de VBG kunnen doen, omdat de VBG enerzijds garant staat voor de geheimhouding en anderzijds de financiële administratie verzorgt. VBG-scholen krijgen daarvoor een rekening van VBG, die deze geïnde bedragen (1x per jaar, zonder extra kosten) afdraagt aan Groene Norm.

Wat biedt Groene Norm:
Schoolexamenbank Groen is een online database van bijna 3000 theorievragen en praktijkopdrachten voor alle profielmodules en keuzevakken. Hiermee kunnen docenten eenvoudig hun eigen schoolexamen samenstellen.
Groene Norm heeft twee examenproducten: Schoolexamenbank Groen en Groen Proeven PvB’s. Met deze twee kun je eenvoudig een volwaardig en kwalitatief goed schoolexamen samenstellen en afnemen voor profielmodules en keuzevakken. Naast reguliere Groen Proeven PvB’s zijn er ook Compacte PvB’s, Mijn-Beroep PvB’s (een combinatie met LOB) en binnenkort is er een Stage PvB. Er is tevens een digitaal beoordelingsformulier waarmee u de PvB-afname voor een klas eenvoudig kunt scoren en administreren.

Groene Norm levert dus een compleet pakket examenproducten voor het hele examenprogramma profiel Groen, dat wil zeggen zowel voor de 4 profielmodules als voor de 13 keuzevakken. Voor het nieuwe 14e keuzevak Actief in de Natuur zijn al wel enkele PvB’s ontwikkeld voor gebruik in schooljaar 2019-2020.

Zie de website van Groene Norm (www.groenenorm.nl onder tabblad Voor VMBO) voor bijzonderheden over en achtergronden van onze vmbo examenproducten.

De VBG-scholen krijgen toegang tot alle vmbo-examenproducten van Groene Norm, dus Groen Proeven èn de Schoolexamenbank voor leerlingen (in leerjaar 3 en 4) van de deelnemende VBG-scholen. Dit zijn leerlingen die profiel Groen volgen en/of leerlingen die groene keuzevakken volgen vanuit een D&P-basis. Alleen een docent kan een inlog aanvragen (geen leerling).

Aanmelden voor gebruikmaken van Schoolexamenbank Groen van GN:
Als VBG-school kunt u via de secretaris van de VBG (s.potiek@cps.nl) een aanmeldingsformulier Groene Norm ontvangen. U vult o.a. schoolnaam, mailadres van docent, aantal gebruikers (leerlingen vmbo Groen in de bovenbouw of leerlingen) en u gaat akkoord met de geheimhouding en betalingsvoorwaarden. Indien uw aanmeldingsformulier ingevuld retour is bij de secretaris op 22 september 2019 kan uw school voor 2019-2020, per 1 oktober 2019, gebruikmaken van de examenprodukten.

Het tarief bedraagt € 15,- per leerling, per jaar (dit tarief geldt voor vmbo-locaties van AOC’s én VBG-scholen).

Werkwijze Groene Norm met inlogcode:
Om oneigenlijk gebruik en misbruik te voorkomen zijn de examenproducten achter een inlogcode geplaatst.

Om in te loggen is een Entree-account en een digicode noodzakelijk. Nadat de VBG-school is aangemeld via VBG bij Groene Norm is het mogelijk om een digicode aan te vragen (via een mail aar contact@groenenorm.nl). Na het activeren van de digicode kunt u met uw schoolaccount inloggen. Bij de eerste keer inloggen in Schoolexamenbank Groen controleert u uw persoonlijk profiel (voor profielmodules en keuzevakken) en vult deze verder aan.

Aanmelden
Aanmelden voor gebruikmaken van Schoolexamenbank Groen van Groene Norm:

Als VBG-school kunt u via de secretaris van de VBG (s.potiek@cps.nl) een aanmeldingsformulier Groene Norm ontvangen. Meedoen in schooljaar 2019-2020 ? Indien uw aanmeldingsformulier ingevuld retour is bij de secretaris op 22 september 2019 kan uw school per 1 oktober 2019 gebruikmaken van de examenprodukten.

 

Nog vragen?
Mail de secretaris VBG > s.potiek@cps.nl
30 augustus 2019.