Gepubliceerd Op: 13 februari 2019Categorieën: VBG activiteitenReacties uitgeschakeld voor Inspiratiesessies 25 jarig bestaan

Op 22 maart a.s. viert het VBG haar 25-jarig bestaan.
Op deze dag kunt u, zoals aangekondigd, diverse inspiratiesessies bijwonen.

Hieronder een totaal overzicht:

Leren voor duurzame ontwikkeling:
Leren voor Duurzame Ontwikkeling is een methodische aanpak om in uw onderwijs op een effectieve wijze aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling. Ontwerponderzoek met scholen heeft een aantal praktische ontwerprichtlijnen opgeleverd. In deze workshop gaan we in op de theoretische uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling om vervolgens praktisch aan de slag te gaan met je eigen onderwijs of onderwijs dat je zelf nog wilt (her)ontwerpen.
Gastspreker: Stan Frijters (Aeres Hogeschool Wageningen)
Meer info: klik hier en hier

De levende tuin:
Bioloog Kim van der Leest is een veelzijdige groenkunner. Naast de Levende Tuin creëert ze integrale concepten met aandacht voor groen, beleving, welzijn en innovatie. Bij dit initiatief in opdracht van de branchevereniging VHG zijn inmiddels veel partijen aangehaakt, zoals NL Greenlabel, de Vlinderstichting, Vogelbescherming, Bijenstichting en Tuinbranche Nederland. Op praktische wijze informatie over de vernieuwde Handleiding De Levende Tuin.    Een vervolg op de versie die in 2010 verscheen met nieuwe informatie en tal van inspirerende voorbeelden van groene toepassingen en duurzame materialen. Daarmee kunt u als groenprofessional uw leerlingen informeren en enthousiasmeren.
Gastspreker: Kim van der Leest (Integrale conceptontwikkelaar voor groene gezonde gebouwen, omgevingen en opleidingen)
Meer info: klik hier

Groene Norm:
VBG-scholen kunnen ook gebruik gaan maken van de examenproducten van Groene Norm: Schoolexamenbank Groen en Groen Proeven PvB’s. Vandaag een introductie over de vmbo-examenproducten van Groene Norm. Deze zijn beschikbaar voor docenten van AOC’s en binnenkort ook van VBG-scholen! Schoolexamenbank Groen is een digitale itembank met gevalideerde kennisvragen en praktijkopdrachten (items) voor de beroepsgerichte schoolexamens vmbo groen. Met deze items kunnen docenten van docenten hun eigen schoolexamens samenstellen volgens erkende kwaliteitsnormen en goede toetsmatrijzen. Vanuit Groen Proeven zijn een groot aantal PvB’s voor examenprogramma Groen beschikbaar.. Groene Norm toont en informeert !
Gastspreker: Wim Grooters (Groene Norm, coördinator VMBO)
Meer info: klik hier

Nature Based Solutions:
Het verbeteren van de leefbaarheid van steden en dorpen en de gezondheid van de bewoners staat hoog op de agenda. Tegelijk moet ook de stedelijke inrichting worden aangepast aan de uitdagingen door de klimaatverandering (adaptatie) en ook worden gewerkt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de stad (mitigatie). Nature based solutions zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. De laatste jaren is er een grote ontwikkeling in de kennis en innovatie rond de inzet van nature based solutions voor de uitdagingen in een stedelijke omgeving. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek dat plaatsvindt in de koepel ‘Groen voor een gezonde leefomgeving’ van de topsector T&U. Een aantal aan nature based solutions in de stedelijke omgeving gerelateerde onderwerpen worden in de lesprogramma’s opgenomen, aangevuld en geactualiseerd in dit WURKS-project.
Gastspreker: Joop Spijker (Senior Researcher at Alterra, WUR)

Diergezondheid en dierenwelzijn:    Stimuleren onderzoekende houding en vaardigheden leerlingen/studenten. Sluit aan bij vmbo module Groene productie en keuzedeel Gezonde dieren. In deze inspiratiesessie worden voorbeelden gedeeld van theorie- en praktijkopdrachten, als onderdeel van nieuwe online en blended lesmaterialen voor MBO met de focus op bruikbaarheid voor VMBO.

Gastspreker Marko Ruis (onderzoeker en docent dierenwelzijn, Wageningen Livestock Research en Hogeschool Van Hall Larenstein)

 

Beweiding, inclusief innovaties veenweiden (geïntegreerd):
De weidegang is in Nederland de afgelopen jaren toegenomen. Meer koeien in de wei zorgt voor uitdagingen en vraagt om actuele kennis om op deze ontwikkeling in te spelen. Samen met docenten hebben onderzoekers van Wageningen Livestock Research de nieuwste kennis over weidegang ontsloten in praktisch en eenvoudig te gebruiken onderwijsmateriaal. Na deze workshop ben je weer helemaal op de hoogte van beweiding.
Gastspreker: Agnes van den Pol (Beweiding en onderzoek, Wageningen Livestock Research)

Biobased Products (lesmaterialen):
Het thema BioBased Economy (BBE) heeft snel een hoge vlucht genomen in het (groene) onderwijs. De onderwijsinstellingen voor MBO, HBO en academisch onderwijs hebben dit snel ontwikkelende thema ieder naar eigen inzicht in het onderwijs ingevoerd. Dit komt onder andere omdat het BBE-onderwijs in beginsel multi-disciplinair en cross-sectoraal is. De betrokken instellingen leiden een grote diversiteit aan generalisten en specialisten op. Het vanzelfsprekende gevolg is het ontstaan van een behoefte aan overkoepelende oriëntatie (gedeelde context, principes, opzet, en casuistiek). Het groene onderwijs ziet die overkoepelende oriëntatie inmiddels deels ingevuld met Wikiwijs BBE. Drie modules, elk met een meer technologische focus, hiervan zijn gespecificeerd te weten impact BBE op sectoren en ketens, de beperkingen van biomassa beschikbaarheid voor energie, en stabiliteit en dynamiek voor complexe systemen. Deze modules zijn ontwikkeld door Aeres Hogeschool met input van andere HBO’s en WUR. gebruik van Wikiwijs BBE met die overkoepelende oriëntatie is voor het groene onderwijs, een innovatie.
Gastspreker: Emiel Wubben (Associate Professor Strategic Management at Wageningen University)

Smart Farming:

Precisielandbouw of slimme landbouw betekent dat planten (of dieren) precies de behandeling krijgen die ze nodig hebben, met grote nauwkeurigheid bepaald dankzij de nieuwste technologie. Hiervoor worden een aantal vormen van technologie gebruikt, waaronder GPS, sensortechnologie, ICT en robotica.

Terwijl eerdere initiatieven zich richtten op de basisbegrippen als: -Wat is RTK? Wat meet een satelliet? – spits dit onderzoek zich toe op de ervaring en kennis die de afgelopen 5 jaar is opgebouwd bij WUR rondom Akkerweb en WUR-applicaties op Akkerweb met het ontwikkelen van applicaties die starten met sensor input >> rekenregels en kennis >> het afleiden van toepassingskaarten >> het aanmaken van taakkaarten. Hiervoor zijn handleidingen, presentaties, en oefenmateriaal (data) met opdrachten ontwikkeld voor verschillende precisielandbouw applicaties en de mogelijkheid geboden worden om deze op Akkerweb te gebruiken op demo accounts speciaal voor het onderwijs, zowel voor AOC’s, HAO’s en bedrijfsleven op MBO als HBO niveau.

Gastspreker: Thomas Been (Agrosystems Research (WUR))

 

Lesmateriaal en -spellen met Wageningse kennis, ook voor VMBO:
Lesmateriaal en -spellen met Wageningse kennis, ook voor VMBO. Voor inspiratie en kennis bij u in de klas!
Bij het invoeren van de 2e fase op het voortgezet onderwijs is Wageningen University gestart met het maken voor lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs. Voornamelijk voor de bovenbouw van het vwo. Naast lesmaterialen heeft het Food Valley Netwerk VO-HO daarna talloze conferenties, workshops, meerdaagse seminars, en online simulaties gerealiseerd voor docent en leerling. Tijdens de workshop maakt u kennis met de materialen die voor het vo maar ook het po zijn ontwikkeld. Kennismaken kan niet zonder ervaren; u stapt in de schoenen van de leerling en doet mee aan het wereldvoedselspel. U krijgt de handleiding mee zodat u het spel daarna in uw eigen klas kan spelen.
Gastspreker: Jamila de Jong (Food Valley Netwerk VO-HO, Bos en natuurbeheer)

 

Groen Kennisnet:
Een levend kennisnetwerk in het Groene domein! Groen kennisnet bevat een grote diversiteit aan thematische kennisportalen over o.a. dier, leefomgeving, plant, voeding en economie. Achter al deze groene portalen zit één krachtige kennisbank, die alle kennis uit de portalen bewaart en inzichtelijk maakt. Tevens faciliteert Groen Kennisnet het onderwijs met actuele kennis en leermateriaal.
Gastspreker: Pieter Boetzkes (Programmamanager Groen Kennisnet bij WUR)
Meer info: klik hier

 

Vertical Farming:
Vertical farming is trending in de wereld van ultramoderne, volledig gecontroleerde groenteteelt. Of is het een hype?  De teelt van gewassen in gebouwen (verticale landbouw) kan veel voordelen bieden. Door gewassen in lagen boven elkaar te laten groeien in lege kantoorblokken, kunnen we een duurzame, efficiënte en volledig gecontroleerde teelt realiseren. Het wint wereldwijd snel terrein en dat biedt mogelijk kansen voor Nederlandse aanbieders van kennis en technologie. Emiel Wubben van Wageningen University & Research geeft een inkijkje in de ontwikkeling door de jaren heen. Hij noemt het een verzamelnaam voor uiteenlopende gesloten, al dan niet meerlaagse teeltsystemen waarin de groeifactoren licht, water, temperatuur, voeding en CO2 vrijwel volledig beheersbaar zijn. In een moderne Nederlandse kas zijn de groeifactoren ook goed beheersbaar, maar is vooral de temperatuur er minder homogeen dan in een klimaatcel of als zodanig verbouwde zeecontainer, loods of kantoorruimte.
Gastspreker: Emiel Wubben ((WUR) Associate Professor Strategic Management at Wageningen University, and Research Fellow of WASS)
Meer info: klik hier

 

=========================================================================

Rondleiding NIOO:
‘Een gebouw dat leeft’ met laboratoria, kantoren en een terrein vol kassen, proefvijvers; een proeftuin voor ecotechnologie.
Rondleiding door: NIOO
Meer info: klik hier

Rondleiding tuinen:
De natuurtuinen van Lumen en Atlas, natuurpareltjes op de WU-campus door Joop Spijker. Extensief beheer met bijzondere planten en dieren door relatie tussen bodem, water, natuur en recreatief gebruik. Sluit aan bij inspiratiesessie ‘Nature based solutions’. Max 15 personen
Rondleiding door: Joop Spijker (Senior Researcher at Alterra, WUR)
Meer info: klik hier

Campustour:
Een rondleiding over het Campusterrein met o.a. met een kijkje in onderwijsgebouw Forum en Orion, waar Pieter Boetzkes u over Groen Kennisnet informeert. Max 12 personen per groep.
Rondleiding door: Campustourgids
Meer info: klik hier