Gepubliceerd Op: 31 oktober 2014Categorieën: ALV0 Reacties on ALV op 12-12-14 in Schijndel

Met als thema het nieuwe examenprogramma profiel vmbo Groen organiseert de VBG haar jaarlijkse algemene ledenvergadering dit jaar op 12 december op het Elde College te Schijndel. De dag start om 09.30 uur en eindigt om ca. 14.00 uur.

De ALV start met de traditionele jaarrede. In het huishoudelijk deel presenteert het bestuur dit jaar de nieuwe statuten van de vereniging, die inspelen op de nieuwe situatie in het vmbo met daarin ruimte voor die VBG-scholen die binnen het intersectorale profiel D & P groene keuzedelen aanbieden. Ook reguliere zaken zoals jaarverslagen, financiën komen kort aan de orde. We nemen afscheid van bestuurslid Marc Jan Trouwborst en hopen ook een nieuw bestuurslid te verwelkomen!

Tijdens het themadeel presenteren de 4 VBG-pilotscholen (PMC Maastricht, TCC Oldenzaal, Nuborgh College Oostenlicht en Elde College Schijndel) de voortgang binnen het nieuwe examenprogramma vmbo Groen. Tijdens twee workshopronden wordt de opgedane kennis en ervaring (inhoud en organisatie) op praktische wijze gedeeld. Tevens verzorgen CCS Raalte en het Vakcollege Tilburg een workshop over keuzedelen Groen in het intersectorale programma Dienstverlening & Producten. Op deze wijze komen alle scholen met een groene licentie aan bod.

Zoals in voorgaande jaren is er volop gelegenheid bij te praten met de collega’s, is er een gemeenschappelijke lunch en tot slot een rondleiding op het Elde College.

Medio november worden alle VBG-scholen een gedetailleerde uitnodiging. Tevens worden zoals elk jaar vertegenwoordigers uit het netwerk van de vereniging (zoals ministerie van EZ, AOC Raad, Groene Tafel, VHG, Ontwikkelcentrum, syllabuscommissie vmbo Groen, Inspectie van het Onderwijs, Aequor) uitgenodigd.

Meer informatie is te verkrijgen bij secretaris Cees de Jong (mobiel 06-21247948).