Zoals eerder aangekondigd (zie mailberichten van 14 en 19 februari jl.) vindt op 20 maart a.s. de jaarlijkse studiemiddag VBG plaats. 2014 is een buitengewoon jaar voor de VBG.

Op 7 april 1994 is de vereniging opgericht en bestaat dus binnenkort 20 jaar !

Om die reden is het bestuur afgeweken van de gebruikelijke formule en uitvoeringsplaats: de studiebijeenkomst van de jubilerende VBG vindt dit jaar plaats in Burgers’ Bush te Arnhem !

Bij het samenstellen van het programma heeft het bestuur rekening gehouden met beide elementen.

In dit nieuwsbericht vindt u informatie over het programma, de aanmelding voor 20 maart a.s. en het verkrijgen van toegangskaarten voor Burgers’ Bush Arnhem.

In de brief (zie downloads) is de uitnodiging te vinden voor deze jubileumbijeenkomst van de VBG  met een uitgebreide toelichting op het programma en de sprekers.

Programma:

12.00-12.15 uur:           inloop (Bush Restaurant)

12.15-12.15 uur:           jubileumlunch (Bush Restaurant)

officieel deel (Knoefzaal)

13.15-13.25 uur:           welkom en toelichting programma

13.25-14.25 uur:           inleiding 1: ‘voortgang nieuw beroepsgericht examenprogramma vmbo Groen’

14.25-14.30 uur:           bijdrage: ‘terug naar de toekomst’

14.30-14.55 uur:           inleiding 2: ‘betekenis van Groen voor de Nederlandse economie’

14.45-15.15 uur:           pauze: groepsfoto VBG en toast op het jubileum

recreatief deel (Dierentuin)

15.15-16.30 uur:           rondleiding Burgers’ Bush (o.l.v. gids in kleine groepen)

16.30-17.00 uur:           napraten en einde (Bush Restaurant)

informatie VBG-excursie Spanje 2014 (week 40)

voor iedereen een ‘buitengewoon cadeau’

Aanmelding en toegangskaarten Burgers’ Bush

In afwijking van andere jaren kunt u zich nu digitaal aanmelden via een mailtje aan het secretariaat VBG via c.dejong@cps.nl. Belangrijk: geef aan met hoeveel personen u namens de VBG-school komt (ivm de lunch).

Na aanmelding ontvangt u een digitaal toegangskaart, die nog dient te worden geprint: voor elke deelnemende persoon een aparte print.

Het VBG-programma start om 12.00 uur. Met de toegangskaart kunt u ’s morgens al naar binnen en van te voren Burgers’ Bush bezoeken.

 

Adres en website

Het adres van Burgers’ Bush is Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem.

Kijk even op de site: www.burgerszoo.nl voor meer informatie, zodat u niets mist tijdens de rondleiding.

 

U komt toch ook ?

Het bestuur van de VBG en de collega’s van de andere VBG-scholen stellen een vertegenwoordiging van uw VBG-school buitengewoon op prijs en rekenen op uw komst !

Ook diverse oud-collega’s en vertegenwoordigers van andere organisaties zoals het Ontwikkelcentrum, ministerie van EZ, onderwijsinspectie, STOAS Hogeschool zijn aanwezig.

 

Vragen

Bij eventuele vragen kunt u bellen met uw regiovertegenwoordiger(s):

  • regio Noord: Cees de Jong (06-21247948)
  • regio Oost: Mirjam Lageschaar (06-27050991) of Hans Meinders (06-55375925)
  • regio Midden: Marc Jan Trouwborst (06) of Clasien Grootendorst (06-29055737)
  • regio West: Jan Koelinga (06-52630164)
  • regio Zuid: Bert van Opstal (06-46199504) of Cees de Jong (06-21247948)

 

Tot ziens en sprekens op 20 maart a.s. !!

Namens het voltallige bestuur VBG,

Met hartelijke groeten,

 

Jan Koelinga, voorzitter

Clasien Grootendorst, vice-voorzitter

Cees de Jong, secretaris