Algemene Ledenvergadering 15 december 2017

vrij15dec09:00vrij14:00Algemene Ledenvergadering 15 december 2017

Activiteit details

Uitnodiging VBG Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 december 2017

Namens het VBG-bestuur nodig ik u hierbij uit voor de 23e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Buitengewoon Groen.

Thema:             Een ALV om op te (vr)eten!

Het thema ‘Food’ staat centraal (voedselproductie en -bereiding, gezondheid, voedseltransitie en leefstijl) met meerdere sprekers, voor profielen Groen en D&P.

Programma op hoofdlijnen:

08.45 uur           Inloop
09.15 uur           Opening, VBG-verenigingszaken, VBG-studiereis 2017,
10.30 uur           Koffie/ontmoeting
10.45 uur           Inleiding Arry Verhage (SOL)
11.00 uur           Workshopsronden (i.h.k.v. de beroepsgerichte programma’s en ontwikkeling keuzevakken)
12.45 uur           Groepsfoto, afsluiting
13.15 uur           Lunch en rondleiding

Locatie:             Melanchthon Business School
Wilgenlei 2b, Bleiswijk tel. 010 – 521 28 22
https://www.melanchthon.nl/mbs

Aanmelden:       Met het oog op de organisatie en de lunch, svp vooraf per persoon aanmelden via deze link
Wilt u dit s.v.p. doen vóór maandag 12 december a.s.

Toelichting op het programma:

08.45 uur           Inloop en ontvangst

09.15 uur           Opening door Susan Potiek, toelichting op het programma door Clasien Grootendorst

VBG-verenigingszaken:

Verenigingszaken, door dhr. Cees de Jong, voorzitter VBG: o.a. de jaarrede 2017
en Susan Potiek, secretaris VBG (o.a. notulen ALV 2016, jaarverslag VBG 2016-2017 en verslag belronde 2017 onder VBG-scholen, VBG-studiereis 2017).

Afscheid bestuurslid Mirjam Lagenschaar (door Hans Meinders).

10.30 uur           Koffie/ontmoeting

10.45 uur           Plenaire inleiding door de heer Arry Verhage (SOL)

11.00 uur           Workshopsronden i.h.k.v. de beroepsgerichte programma’s en ontwikkeling keuzevakken.

Workshopronde 1: 11.00 uur – 11.45 uur

Workshopronde 2: 11.50 uur – 12.35 uur

U kunt in ronde 1 en in ronde 2 kiezen uit de volgende workshops:

 

Workshop ‘Voeding en gezondheid anno nu’                                                

Door de heer Arry Verhage

SOL, Projectleider Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed

https://www.sol-online.nl/

De voedingsmiddelenindustrie is de grootste maakindustrie van Nederland: voedselproductie/-bereiding, gezondheid en voedseltransitie. Goed voor zes procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. De sector ontwikkelt voortdurend en biedt een interessant beroepsperspectief voor jongeren. Een schets van de sector en de samenwerkingen die de afgelopen jaren ontstaan zijn tussen bedrijven en mbo-opleidingen. De SOL (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie) is het O&O fonds voor de levensmiddelenindustrie. De SOL geeft uitvoering aan de HCA en draagt bij aan de instroom van 1.600 goed opgeleide mbo en hbo werknemers per jaar en het bekwaam, productief, gemotiveerd en gezond houden van de 135.000 werknemers die in deze sector werkzaam zijn.

 

Workshop: Een ‘Goud Groen carrière-pad’

Door de heer Mark Dees
Directeur Aeres vmbo-mbo, Ede

Hoe is het gesteld met de doorstroom van vmbo-leerlingen naar MBO Groen? Hierbij werken we met leerlingen aan een: ‘Goud Groen carrière pad’.

Hoe kunnen we trots zijn op de beroepsgerichte route tot het HBO?

Interactieve workshop met tips, aanpak en in gesprek over allerlei bewezen manieren uit het vmbo onderwijs in de Food Valley voor een verhoogde doorstroom naar Groen onderwijs.

 

Workshop Viva Las Vega’s

Door Pablo Moleman

https://www.vivalasvegas.nl

Minder vlees eten is de belangrijkste trend op het gebied van duurzame voeding. Dat is goed voor onze gezondheid én het milieu. Steeds meer jongeren kiezen voor een veganistisch dieet.

Viva Las Vega’s is een stichting die (meer) plantaardig eten promoot. Voor onze gezondheid, voor het milieu, de medemens en voor de dieren. We werken daarbij samen op allerlei niveaus in de samenleving: op consumentenniveau, bedrijfsniveau én in het onderwijs.

In de onderwijsactiviteiten van Viva las Vega’s streven wij ernaar leerlingen bewust te maken van hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en bereiden we ze voor op veranderingen in de voedingsindustrie en samenleving. Hoe pak je als docent zo’n veelomvattend thema als plantaardige voeding aan? Wat is er al ontwikkeld op dit gebied? Op veel thema’s zijn daar ingangen: productontwikkeling, voedseldistributie, dierenwelzijn, duurzaamheid en meer! Vanuit eigen ervaring vertelt Viva Las Vega’s hoe je dat aanpakt in de klas en binnen de school.

 

Workshop   Agrifood sector versterken door ‘Dutch Agri Food Week’ (DAFW)

Door Inge Homan, programmaleider DAFW
www.dafw.nl

Dutch Agri Food Week is hèt nationale podium in oktober waarin door heel Nederland van alles te beleven is rondom de Agri & Food sector. Eén van de ambities van Dutch Agri Food Week is meer studenten, leerlingen en professionals op de arbeidsmarkt voor de Agri Food sector interesseren tijdens 150 evenementen met zo’n 50.000 bezoekers. Dutch Agri Food Week laat de laatste innovaties zien op het gebied van voedsel en voedselproductie en een sector die modern en internationaal is.
Wat heeft Dutch Agri Food Week dit jaar bereikt en op welke manier hebben scholen bijgedragen? Hoe kun je als school dit podium in 2018 gebruiken en inzetten voor je eigen doelen?

 

Workshop  MBO Voeding

Door Marion van Nimwegen, beleidsmedewerker Strategie en Innovatie Lentiz Onderwijsgroep

De belangstelling voor voeding neemt enorm toe. Bijna alle AOC’s bieden dit dossier inmiddels aan, onder de naam Food & Lifestyle, masters of Food, Wellness & lifestyle ed. Een dossier breder dan alleen voeding! Na het basisdeel zijn verschillende profielen op meerdere niveaus mogelijk zodat ook aspecten als productie, technologie en voorlichting aan bod kunnen komen. Centraal staat steeds het thema: Gezondheid.

Dit dossier biedt ook mooie kansen voor het VMBO! In deze workshop geven we een korte doorkijk naar het MBO dossier en we kijken naar de mogelijkheden om bepaalde delen van dit dossier al ter voorbereiding en enthousiasmering op het VMBO aan te bieden.

12.45 uur           Groepsfoto
13.00 uur           Afsluiting
13.15 uur           Lunch en rondleiding

Meer informatie over de ALV kunt u krijgen bij Mw. Susan Potiek, secretaris van de vereniging, via s.potiek@cps.nl of 06-55824100 of bij een van onze andere bestuursleden:

  • dhr. Cees de Jong (Melanchthon Business School, Bleiswijk): 06.21247948                     regio West
  • mw. Clasien Grootendorst (RSG Van Lodenstein College, Hoevelaken): 06.29055737   regio Midden
  • dhr. Hans Meinders (Twents Carmel College, Oldenzaal): 06.55375925                            regio Oost
  • dhr. Bert van Opstal (Campus 013, Tilburg): 06.46199504                                                   regio Zuid
  • dhr. Teo de Groot (Anna Maria van Schurman, Franeker): 06.30149155                           regio Noord
    mw. Tonja Heeren (Elde College, Schijndel): 06.12308125                                                   regio Zuid

 

 

Tot vrijdag 15 december a.s. in Bleiswijk !

 

Met hartelijke groeten,
namens het voltallige bestuur van de VBG,

Cees de Jong, voorzitter|
Clasien Grootendorst, vice-voorzitter
Susan Potiek, secretaris

 

 

Meer

Route beschrijving

Ga naar de bovenkant