GECANCELD Landelijke studiedag 2020

donder19maart12:00donder16:00GECANCELD Landelijke studiedag 2020

Activiteit details

HELAAS GAAT DE LANDELIJKE STUDIEDAG NIET DOOR IN VERBAND MET DE RICHTLIJNEN AFGEGEVEN DOOR HET RIVM. OP EEN NADER TE BEPALEN TIJDSTIP ZAL DE LANDELIJKE STUDIEDAG ALSNOG PLAATSVINDEN.

PROGRAMMA 

12.00 -13.00 uur: Ontvangst, lunch en kennismaking/ontmoeting.
13.00 -13.15 uur: Welkom, programma, actuele informatie.
13.15 – 15.45uur: Vier workshops

Ronde 1:
GrowWizzKid, masterclass/teeltsystemen over gezonde voeding/leefstijl voor jongeren;
Groene Norm toetsenbank, ervaringen van VBG-scholen met gebruik en mogelijkheden;

Ronde 2
Het Ontwikkelcentrum, eigentijds lesmateriaal voor vmbo Groen vanuit het Ontwikkelcentrum;
“Je leent het land van je kinderen.” Boer van Rijn slaat een nieuwe weg in

Toelichting workshops: Zie verderop.

15.45 -16.00 uur: Presentatie thema en programmaopzet van de internationale VBG-studiereis in week 40 van 2020. Van harte welkom! Het land van bestemming wordt bekend gemaakt.

Laatste mededelingen.

Afronding.

 

Algemene informatie:
Datum: Donderdag 19 maart 2020 van 12.00 tot 16.00 uur
Lunch: 12.00 – 13.00 uur een informele inloop lunch
Locatie: De Meerwaarde, afdeling Groen, Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld.
Parkeren op terrein van de school én het naastgelegen parkeerterrein van de kerk.
(School telefoonnummer: 0342-404777, contactpersoon: dhr. Eric van der Toorn, route via: www.demeerwaarde.nl
Aanmelden: SVP digitaal via www.vbgscholen.nl tot en met dinsdag 17 maart a.s.
Informatie: Susan Potiek, secretaris VBG via 06-55824100 of s.potiek@cps.nl
Kosten: Per deelnemende school (ongeacht het aantal docenten) wordt een bijdrage van € 50,- gevraagd.

 

Toelichting workshops:

1. GrowWizzKid website growwizzkid

Onderzoekend leren door hightech groente telen.
Door: Ida Hendricks, oprichtster.

Hoe dagen we kinderen uit om de grenzen van het onmogelijke op te zoeken om oplossingen voor een duurzame wereld te bedenken? Creativiteit, samenwerken, doorzetten en gezond gedrag. Vaardigheden die we graag zien in de maatschappij van morgen en dus in de kinderen van vandaag. De inspiratiesessie is een kweekbodem voor nieuwe inzichten. Ida Hendricks (oprichtster en landbouwkundig ingenieur) laat zien hoe je via een hightech binnenteeltsysteem nieuwsgierigheid prikkelt en (toekomstige) leerlingen aanzet tot het aannemen van een onderzoekende houding. En hoe je structureel en vakoverstijgend innovatieve technologie, groen en gezondheid in de school kunt brengen, passend bij de profielen Groen en Dienstverlening & Producten. Ontdek zelf hoe GrowWizzKid aansluit bij leerlijnen en visie van de school.

 

Ida vertelt: “Met GrowWizzKid willen we kinderen bijbrengen waar de groenten in een supermarkt vandaan komen en hoe zij als individu kunnen zorgdragen voor het milieu. Dit alles door zelf gewassen te kweken. Dit doen we binnen met een zelfgebouwd meerlaags teeltsysteem met ledverlichting en buiten teeltmethoden. Daarnaast interesseren we op deze manier de kinderen voor interessante beroepen in de tuinbouwsector.”

 

2. Gebruikers Groene Norm Website groene norm
Gebruikers van VBG-scholen aan het woord, met ruimte voor vragen en overleg: 
Door o.a. Hubert Rickhoff van Twents Carmel College, m.m.v. docenten van meerdere VBG-scholen

Stichting Groene Norm is een toonaangevende en gecertificeerde leverancier van examenproducten van en voor groen VMBO en MBO

Groene Norm levert een compleet pakket examenproducten voor het hele examenprogramma profiel Groen, dat wil zeggen zowel voor de 4 profielmodules als voor de 13 keuzevakken. Voor het nieuwe 14e keuzevak Actief in de Natuur zijn al wel enkele PvB’s ontwikkeld voor gebruik in schooljaar 2019-2020.

Inmiddels werken 11 VBG-scholen met de vmbo-examenproducten van Groene Norm, dus Groen Proeven èn de Schoolexamenbank voor leerlingen (in leerjaar 3 en 4). Leerlingen die profiel Groen volgen en/of leerlingen die groene keuzevakken volgen vanuit een D&P-basis.

Namens Groene Norm is de heer Wim Grooters aanwezig

 

3. Ontwikkelcentrum Website ontwikkelcentrum

Door: de heer M. Vuurmans/de heer J. van Driel ovb

Het Ontwikkelcentrum is al meer dan 25 jaar uitgever van leermiddelen voor Groen onderwijs. Samen met docenten, ondernemers en onderzoekers ontwikkelen zij actuele en professionele leermiddelen voor groene opleidingen binnen vmbo, mbo, en cursus- en contractonderwijs.

Mogelijk starten u en uw collega’s binnenkort met de oriëntatie op de nieuwe leermiddelen voor de leermiddelenlijst voor schooljaar 2020-2021.

Voor het nieuwe schooljaar verschijnt de compleet vernieuwde methode Profiel Groen voor de bovenbouw vmbo. Met plezier presenteert het Ontwikkelcentrum de belangrijkste veranderingen t.o.v. de huidige editie:

  • Naadloze aansluiting op het theorie- én het praktijkdeel van het CSPE
  • De praktijk meer dan ooit centraal
  • Optimaal gemak voor u en uw leerlingen

Naast de vernieuwde methode Profiel Groen kunt u ook gebruik maken van de methode Expeditie Groen voor de onderbouw. Meer informatie:  klik op deze link

 

4. “Je leent het land van je kinderen.”
Boer van Rijn slaat een nieuwe weg in.

Hoe sluiten VBG-scholen hierbij aan?
Ook deze boer wil het ánders doen, kleinschaliger en creatief boeren. Een transitie is onvermijdelijk vanwege de enorme impact die veeteelt wereldwijd heeft op natuur en milieu, met de daarbij behorende  gevolgen voor het klimaat.
Corneel van Rijn is boer en filosoof. Buitenverwachting is de biologische, multifunctionele boerderij
waar hij samen met zijn vader en broer werkt. Buitenverwachting is een kleinschalige,
multifunctionele boerderij in Hoogmade, in het Groene Hart. “Naast de onder meer 40 melkkoeien,
doen ze aan educatie, recreatie, energieopwekking kleinschalige groententeelt en geitenhouderij
en natuurbeheer.
Het hart van het bedrijf wordt gevormd door onze melkkoeien, deze zijn sinds 2000 biologisch
gecertificeerd. Deze certificering was voor hen eerder het begin van een transitie dan een
eindpunt. Er zijn volop ontwikkelingen gericht op een duurzaam en volhoudbaar-landbouw-bedrijf.
Immers: je leent het land van je kinderen.” http://toekomstboeren.nl/portretten/boerderij-buitenverwachting/

 

Uit de jaarrede, Algemene ledenvergadering november 2019, Voorzitter Cees de Jong:

In 2019 hebben pakweg 5000 biologische en natuurboeren vrijwillig een fundamentele verandering doorgevoerd in hun bedrijven. Zij zijn de koplopers en verdienen absoluut onze ondersteuning. In aansluiting op het Trouw-onderzoek ‘De staat van de boer’ wijst de VBG op het nieuwste boek van Kees  met de titel:
‘Nieuw Boeren’, dat tien zeer inspirerende voorbeelden van deze voorlopers beschrijft. Heel aansprekend is het verhaal van boer Corneel van Rijn.
Als vmbo-scholen met groen onderwijs en als VBG is het belangrijk met elkaar te overleggen /strategie afspreken, hoe wij onze onderwijsrol oppakken bij deze dappere voorvechters van biologisch- en multifunctioneel boeren en bij het nieuwe overheidsbeleid dat nu onontkoombaar is. Juist nu de sector voor een allesbeslissende keuze staat, kunnen juist ook wij -als vmbo Groen onze toegevoegde waarde duidelijk maken met Sterk Groen Onderwijs.

Meer

Route beschrijving

Ga naar de bovenkant