Studiereis 2019

dins24sep(sep 24)17:00zat28(sep 28)17:00Studiereis 2019

Activiteit details

VBG-STUDIEREIS 2019 NAAR DUITSLAND. INSCHRIJVING START 29 MEI A.S.

Zoals bekend organiseert de VBG al enkele jaren succesvolle buitenlandse studiereizen. Vele collega’s hebben interessante ervaringen opgedaan en waardevolle contacten gelegd.

De (14e) VBG-studiereis 2019 heeft als thema ‘Moderne technologie in groen onderwijs’ en voert ons naar Duitsland, naar diverse plaatsen in en rondom Berlijn.

Deze 5-daagse (!) reis vindt plaats in week 39, dinsdagavond 24 tot en met zaterdag 28 september 2019.

Resultaatgerichte excursie:

De excursie is ingericht op het opdoen van inspiratie en het bekijken van voorbeelden uit het voortgezet en groene beroepsonderwijs en haar partners (bedrijven, overheden, instellingen) in Duitsland. Het centrale uitgangpunt is dat de studiereis voor de deelnemers input oplevert over het thema, op een praktische en inhoudelijke wijze. Uiteraard gaan we zo veel als mogelijk in gesprek met leerlingen en hun docenten, management, stagebieders en overheidsfunctionarissen.

We bezoeken, bij voorkeur in kleine groepen, naast (groen) beroepsonderwijs ook universiteiten, hogescholen en bedrijven die modern technologie bedenken en aanbieden voor de groene sector.

Een korte inleiding op het thema: Technologie wint terrein in agrarische sector

Landbouw heeft zich ontwikkeld van wat soms wordt beschouwd als een ‘primitieve’ sector tot een industrie die gedreven wordt door data en moderne technologieën. Een ondernemer kan vandaag de dag, eenvoudigweg op zijn laptop, hectaren vol gewassen beheren of een hele boerderij in kaart brengen op een smartphone. De agrarische sector ondergaat momenteel ingrijpende technologische veranderingen. Intelligente systemen om bijvoorbeeld oogst-opbrengsten te meten, sensoren voor bodemvocht, infrarood sensoren die de gezondheid van gewassen in de gaten houden, onbemande luchtvaartuigen die agrariërs in staat stellen hun activiteiten in real time in kaart te brengen en nog veel meer. Slimme landbouwtechnologieën, dat wordt de toekomst. Een ook nog onbekende toekomst, waarvoor we jongeren op onze Groene scholen opleiden.

Met dit thema als uitgangspunt komen onderwerpen aan bod als:

•Het Duitse onderwijssysteem en het beroepsonderwijs in het bijzonder.

•Inzicht op welke wijze men in Duitsland werkt aan en met de moderne technologie in het groene onderwijs.

•De huidige situatie in het Duitse groene beroepsonderwijs: overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse situatie; hoe benadert men kansen en uitdagingen.

•De relaties en verbindingen tussen de school en de lokale regio. Hoe worden die relaties vormgegeven bijvoorbeeld met bedrijven, instellingen en overheden.

•Op welke wijze is uitwisseling mogelijk met welke Duitse scholen ?

•Hoe maken (Groene) scholen in Duitsland hun onderwijs aantrekkelijk, ook met het oog op de instroom.

Via de mail ontvangt u op 28 mei a.s. het conceptprogramma en een aanmeldingsformulier.

Meer

Route beschrijving

Ga naar de bovenkant