Gepubliceerd Op: 4 april 2012Categorieën: Archief0 Reacties on Nieuwe box groene PSO

Drie dagen nadat de brief van EDG aan alle vmbo-scholen in Nederland is verstuurd, zijn al ruim 250 groene PSO boxen besteld. De box bevat materiaal voor het geven van groene praktische sectororientatie op het vmbo. Nu orienteren leerlingen zich vaak wel op de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn, maar niet op groen. Ook wordt er vaak een eenzijdig beeld geschetst van de sector.

Uit een onderzoek is gebleken dat veel scholen wel groene PSO willen geven, maar daar niet de middelen of mensen voor hebben. De box moet daar verandering in brengen. Deze wordt ontwikkeld vanuit het project ‘Stimulering Praktische Sectororiëntatie’, en gefinancierd door een aantal participerende branches. Dit zijn op dit moment milieu, loonwerk, zuivel, bos en natuur en tuinbouw. Er is net gestart met de ontwikkeling, het is nog mogelijk om hier als groene branche aan mee te doen. Neem hiervoor contact op met Jannie Takkebos.

De box is medio september gereed. Voor meer info over box klik hier >>> Nieuwsbericht

Kijk hier voor de aanmeldsite voor de box groene PSO (u heeft een inlogcode nodig om u aan te kunnen melden, deze is door EDG per brief aan alle vmbo-vestigingen verstuurd).