Gepubliceerd Op: 28 juni 2014Categorieën: VBG activiteiten0 Reacties on 30 schoolprojecten MIP

Op 27 juni 2014 vond de startbijeenkomst plaats van de schoolprojecten in het kader van het MIP (Meerjarig Investeringsprogramma) VBG. In totaal 30 (!) VBG-scholen hebben groen licht gekregen voor de uitvoering van hun schoolproject in het komend schooljaar 2014-2015. Centraal in alle schoolprojecten van de VBG-scholen staat de samenwerking met lokale partners om ook in de toekomst aantrekkelijk en ‘beroepsnabij’ groen praktijkleren mogelijk te maken.

Op 1 januari 2016 vervalt de regeling ‘praktijkleren en groene plus’ van het ministerie van economische zaken. Tot dat tijdstip hebben de groene kennisinstellingen (vmbo-mbo-hbo-wo) extra mogelijkheden nieuwe organisatievormen van groen praktijkleren te ontwikkelen via hun MIP. Namens alle VBG-scholen heeft ook het bestuur van de VBG een MIP geschreven met als titel: ‘Naar meer lokale dragers voor aantrekkelijk groen onderwijs’. In 2013 is het MIP VBG 2013-2015 goedgekeurd door het ministerie. Binnen deze MIP hebben de individuele VBG-scholen schoolprojecten voor 2014-2015 ingediend. De VBG-scholen gaan  samenwerkingsverbanden aan met lokale partners (zoals groene bedrijven, overheden, NME-organisaties, burgerinitiatieven, onderwijs). Binnen het samenwerkingsverband wordt tegen de achtergrond van allerlei lokale (vraaggerichte) initiatieven (zoals gezonde voedingsprojecten met lokale basisscholen, gemeente en lokale food-bedrijven tot onderhoud van landschapselementen met terreinbeherende organisaties, van de ontwikkeling van een buurtboerderij samen met de gemeente tot en met innovatieve teelten met groene ondernemers en de WUR) gewerkt aan de realisering van professionele en betaalbare samenwerking voor groen praktijkleren voor de leerlingen van de afdelingen vmbo Groen.

De VBG-scholen hebben sinds de ALV van de vereniging op 15-11-2013 gewerkt aan hun schoolprojecten die zij in mei-juni hebben ingediend bij het bestuur VBG. Elk (goedgekeurd) schoolproject heeft een aantal lokale partners benaderd en bereid gevonden met hen samen te werken aan nieuwe vormen van groen praktijkleren. De initiatieven voor de schoolprojecten passen daarbij in de 4 thema’s van het ministerie en de daarbij genoemde actielijnen.

Doelstellingen

Hoofddoel van het schoolproject is het tot stand brengen van een nieuw verdienmodel voor groen praktijkleren. Leerlingen ervaren door het uitvoeren van groene activiteiten op lokale groene bedrijven en instellingen wat de betekenis daarvan is voor hun eigen loopbaan en benutten deze ervaringen tijdens hun LOB. De samenwerking met lokale (groene) bedrijven en instellingen wordt geprofessionaliseerd. De school werkt meer samen met groene bedrijven en instellingen waardoor de kennisinfrastructuur voor vmbo Groen lokaal verder wordt versterkt. Door deze samenwerking komen vakmensen regelmatig in de klas en leren de leerlingen in de beroepspraktijk op de lokale groene bedrijven en instellingen. Op deze wijze wordt de school door de lokale omgeving steeds meer (h)erkend als groen kenniscentrum. Lokale bedrijven en instellingen, overheden, NME-organisaties, (jonge) burgers weten de school te vinden voor antwoorden op hun groene vragen.

De betrokken bedrijven en instellingen geven tevens adviezen aan de VBG-school over de invulling van het nieuwe concept-examenprogramma vmbo Groen. Door deze verbinding is de opleiding meer doelmatig gericht op de lokale beroepswerkelijkheid.

Programma 27 juni 2014

Op de startbijeenkomst is basisinformatie gegeven over het MIP van de VBG, is een praktijkvoorbeeld gepresenteerd, hebben alle projectleiders met elkaar en met hun schoolprojecten kennis gemaakt, zijn praktische afspraken gemaakt en heeft Aequor een presentatie gegeven over lokale (op fietsafstand) arbeidsmarktinformatie, die door de VBG-scholen kan worden gebruikt.

Overzicht van de 30 VBG-scholen met schoolprojecten in 2014-2015:

Regio Noord (4): Drachten, Franeker, Hoogezand en Winschoten

Regio Midden (7): Barneveld, Elburg, Elst, Ermelo, Geldermalsen, Hoevelaken en Kampen

Regio West (4): Bleiswijk, Breukelen, Haarlem en Zoetermeer

Regio Oost (6): Aalten, Eibergen, Hardenberg, Oldenzaal, Raalte en Tubbergen

Regio Zuid (9): Bladel, Deurne, Gemert, Helmond, Maastricht, Oirschot, Oss, Schijndel en Tilburg

In 2014-2015 werken de VBG-scholen landelijk en in hun regio intensief samen aan de invulling van hun schoolprojecten. Kennisdeling staat daarbij centraal.

De stuurgroep wordt gevormd door het bestuur VBG. Landelijke projectleider MIP VBG 2013-2015 is Cees de Jong. Penvoerder voor het project is het Van Lodenstein College in Hoevelaken.